Welkom op Grave Politiek!

 Homepage Grave Kiest

 

‘Grave Politiek’ volgt de Graafse politiek met kritische beschouwingen, prikkelende columns en informatieve vraaggesprekken. Het bedrijven van integere politiek, openheid en transparantie en het naar behoren informeren en betrekken van burgers. Dat zijn onze leidende thema’s. De redactieleden volgen de plaatselijke politiek op de voet en zijn daar bij betrokken; echter zonder zich verbonden te voelen met een partij of opinie. Zij willen zodoende voorzien in een onafhankelijke maar zeker niet kleurloze kijk op de plaatselijke politiek. Grave Politiek is een site die de Gravenaren wil uitnodigen om bewust de politiek te volgen en daarbij hun eigen afwegingen en keuzes te maken.

‘Grave Politiek’ is er niet alleen voor de opvattingen van de redactie. Wij nodigen alle Gravenaren -  ook de dames en heren politici- uit om gebruik te maken van  het platform dat deze website biedt. Ieders zienswijze -kritiek of instemming- is zeer welkom. De kwaliteit van de politiek bepalen we met elkaar en de toon van iedere zienswijze bepaalt ieder voor zichzelf, uiteraard binnen de marges van acceptabele omgangsvormen.

Wil Baaijens

Hans Satter
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.