De ellende van het snippergroen; laat u niet intimideren

Wat is er mis mee dat de gemeente bewoners aanspreekt wanneer ze zich gemeentelijk eigendom hebben toegeëigend? Heeft de gemeente niet groot gelijk als zij een rekening stuurt voor in bezit genomen ‘snippergroen’? Onze gemeente is in de weer om, met haar eigen woorden ‘het gebruik van stroken gemeentelijk groen (te) regelen’.*1) Het verhaal van de gemeente: ‘Op dit moment is het gebruik van gemeentegrond vaak niet goed geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die wel een afspraak hebben gemaakt met de gemeente voor eenzelfde strook snippergroen of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Met het project Snippergroen wil de gemeente Grave een regeling treffen voor stroken grond die bewoners gebruiken. Bijvoorbeeld door de in gebruik genomen gemeentegrond aan de gebruiker te verkopen.’  

Gemeente als grondeigenaar

Het gaat dus om stukjes gemeentegrond die grenzen aan woningen en tuinen en die soms door de bewoners in gebruik genomen worden. Het gemeentebestuur stelt vast dat dit gebruik vaak niet goed geregeld is en dat dit leidt tot rechtsongelijkheid. Op zich een uitstekend argument, ware het niet dat de gemeente zelf in gebreke gebleven is. Zij heeft bij tijd en wijle wel actie ondernomen om het gebruik van snippergroen (netjes?) te regelen maar nooit echt beleid ontwikkeld op basis waarvan dit had moeten gebeuren. Juist hierdoor is het verhaal erg gecompliceerd. Met haar zwalkend beleid (misschien liever: het ontbreken van beleid) heeft de gemeente namelijk zelf verzuimd om te voorzien in rechtsgelijkheid, terwijl dat, op basis van de grondwet, eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn van alle beleid dat zij voert. Vanuit een verleden van rechtsongelijkheid is het lastig om die leemte nu op te vullen.
Onze gemeente heeft aan decennia vol laksheid het hoofd trachten te bieden door zware druk uit te oefenen op de zondaren; bijvoorbeeld door vet aan te zetten welk risico ze lopen.
Ten eerste vergeet de gemeente dan gemakshalve te vermelden dat zij als grondeigenaar in het geding is en niet, zoals zij het graag voorstelt, als overheid, met de drukmiddelen die een overheid toekomen. Snippergroen gaat over de grond van de ene eigenaar dat in bezit genomen is door een andere. In wezen is het hetzelfde verhaal als dat van een schutting of een muur die niet op de goede plek staan. Als eigenaar moet de gemeente waarmaken dat zij er genoeg aan gedaan heeft om haar eigendom te beschermen. Ingewikkelde materie voor beide partijen.

Slecht beleid is duur beleid

Het betekent niet dat het voor de inbezitnemer appeltje eitje is om zijn gelijk te krijgen maar voor de gemeente is dat nog minder het geval. Zeker wanneer zij zich, zoals in Grave, bedient van een beleid van lik-me-vestje. Als eigenares zal zij immers moeten aantonen dat zij haar best gedaan heeft om haar bezit op een ordentelijke manier te beschermen en dat zij het op een correcte manier probeert terug te krijgen. En ‘correct’ betekent in dit geval dat ‘iedereen in gelijke gevallen gelijk’ moet worden behandeld, zoals de grondwet vereist in artikel 1. *2)
Gravenaren die gemeentelijk eigendom in bezit hebben en daarop nu afgerekend dreigen te worden, maken gerede kans om de rechter aan hun zijde te vinden. Dat is zuur voor de mensen die wel betaald hebben maar dat voldongen feit is geschapen door het lakse of ontbrekende beleid van de gemeente.
Slecht beleid is duur beleid, voor overheid en burger.

Kosteloos advies

Omdat Grave kennelijk weet als beleidsvoerder en -uitvoerder geen deuk in een pakje boter te kunnen slaan, is daarvoor een adviesbureau ingeschakeld. In feite betekent dit niet meer dan dat de gemeente op het moment als een bezetene achter het geld aan zit en weet dat op eigen kracht niet te kunnen incasseren. In Arena van 9 oktober 2014 lezen we in een artikel van de hand van Hans Satter: Voor iedere burger afzonderlijk is het moeilijk zich met succes tegen de werkwijze van de gemeente te verweren. Een meld- en informatiepunt kan burgers daarbij helpen.(…) Het meldpunt gaat de komende tijd het doen en laten van de gemeente volgen. Maar vooral proberen we burgers concreet te helpen bij hun problemen met de gemeente. Ons advies is: ga niet te snel over tot de afgedwongen koop van uw stukje snippergroen. In veel gevallen is sprake van verjaring, ook al hebt u de grond zelf nog geen 20 jaar in gebruik. Mogelijk is het eigendom al naar u overgegaan. . Advies van het adviespunt is kosteloos.*3).Ook beschikt het adviespunt inmiddels over dossiers die wijzen op rechtsongelijkheid.

Intimidatiemethodes

Slecht beleid kost klauwen vol geld; Grave heeft daaraan regelmatig haar kop gestoten maar toont zich consequent hardleers. Het bijzondere bij snippergroen is dat de burger niet in de clinch moet in een beroeps- of bezwaarprocedure, maar overheid en burger bij de rechter tegenover elkaar staan als gelijken, grondeigenaren met een zakelijk geschil. Het bijzondere van deze rechtsgang is dat die niet naar de hand gezet is van een rancuneuze overheid, zoals bijvoorbeeld beroepsprocedures die uiteindelijk via de Raad van State lopen en die er bijna op neer komen dat de overheid oordeelt over haar eigen optreden. Bij het snippergroen kan de gemeente ook niet buiten de rechter om corrigerend optreden, zoals ze wel probeert te suggereren en soms zelfs doet. Bijvoorbeeld door een deurwaarder in te schakelen. In de kern is het een grensconflict tussen grondeigenaren en als ze het niet eens worden over de afwikkeling ervan, moet de rechter beslissen. Dat de gemeente zich desalniettemin willens en wetens bedient van intimidatiemethodes, is veelbetekenend. Het is niet zo dat ze in alle gevallen geen poot heeft om op te staan maar ze zal steeds moeten aantonen dat haar claim gerechtvaardigd is en niet ingehaald is door de tijd en haar eigen wanbeleid.
De conclusie: laat u adviseren. In eerste instantie is het kosteloos. Laat u in ieder geval niet intimideren. Het ingehuurde bureau zal zeker druk uitoefenen maar zal uiteindelijk voor dezelfde rechter waar moeten maken of de gemeente recht van spreken heeft. Of u.

Ben Bongaards (www.gravepolitiek.nl)

 

*1) http://www.grave.nl/internet/nieuws_3138/item/update-project-snippergroen_52003.html
*2) http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst
Art. 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
*3) Wilt u contact met het adviespunt, stuur dan even een berichtje naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen dan contact met u op.
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.