Integriteit in de dagelijkse praktijk van de Dienaren van het Volk

Regels, moraal en ethiek:
Integriteit begint met kennis van de eigen functie.
Integriteit vereist vervolgens kennis van de regels.
Integriteit gaat zowel om de letter van de regels als om de geest ervan.
Integriteit is het zich houden aan de regels.
Integriteit is niet alleen het zich houden aan de geschreven regels, maar ook aan de ongeschreven regels.
Integriteit is niet alleen doen wat moreel is, maar ook wat ethisch is.
Gedrag en karakter:
Integriteit gaat niet alleen om wat men doet, maar ook om waarom men het doet.
Integriteit gaat niet alleen om waarom men het doet, maar ook om wie men is.
Integriteit gaat niet alleen om wie men (niet) is, maar ook om dat men integriteit heeft.
Integriteit van een persoon wordt zichtbaar in de patronen van diens gedrag.
Integriteit is niet van nature aanwezig, maar moet men zelf opbouwen.
Invalshoeken van beoordeling:
Integriteit slaat over van de ene situatie naar de andere situatie.
Integriteit van zichzelf is niet alleen hoe men het begrip zelf definieert, maar ook hoe anderen het definiëren.
Integriteit van zichzelf is niet alleen hoe men het zelf ziet, maar ook hoe anderen het zien.
Integriteit is niet alleen in het geding als de feiten tegenspreken, maar ook als de schijn tegen is.
Integriteit komt te voet en gaat te paard.
Integriteit schuilt niet alleen in grote misstappen maar juist ook in kleine misstappen.
Integriteit uit het verleden spreekt over de integriteit in het heden en de toekomst.
Integriteit wordt beoordeeld aan de hand van de eigen identiteit.
Integriteit van vandaag wordt beoordeeld met de integriteit van morgen.
Voorbeeldfunctie:
Integriteit vereist geen voorbeeldig gedrag, maar wel voorbeeldgedrag.
Integriteit vereist meer voorbeeldgedrag naarmate men meer macht heeft.
Integriteit is niet louter in het geding bij zelfverrijking evenals bij ten onrechte genoten persoonlijk voordeel.
Integriteit in privétijd is relevant voor integriteit in de functie.
Integriteit betekent dat wanneer een persoon iets van anderen verwacht, anderen dit ook van deze persoon mogen verwachten. *1)
Dienaren van het volk

Wat u bovenstaand gelezen hebt, zijn de eerste vier hoofdstukken, volgens de inhoudsopgave, van een studie van de Rotterdamse rekenkamer over integriteit, toegespitst op DV’s, ‘Dienaren van het Volk’; ‘Over de macht van integriteit’.
De titel, ‘Over de macht van integriteit’, was voor mij een eyeopener. Onze oren zijn gewend aan de vuistregel: ‘kennis is macht’. Verhelderend dat ook integriteit macht maakt. Het komt ook meteen bij je binnen: integriteit draagt bij aan het zelfbewustzijn van bestuurders en politici. De macht van integriteit… In feite werpt de studie al in de inhoudsopgave een verhelderend licht op de gang van zaken in politiek Grave in de 21e eeuw. Onze eigenste nieuwe eeuw wordt politiek en bestuurlijk gekleurd door wat we meegemaakt hebben in het Wisseveld. De ‘macht van integriteit’ heeft zich bij ons vooral in negatieve zin gemanifesteerd, het gebrek aan integriteitsbewustzijn heeft dit dossier extreem bezoedeld en daardoor is ons bestuur en onze politiek veel macht uit handen geslagen. Dit blijkt een verstikkende deken te leggen op de bestuurskracht van het heden en de toekomst na het Wisseveld.  
DV’s, Dienaren van het Volk, in ons geval raads- en collegeleden, verliezen macht, zeggingskracht en politieke betekenis wanneer ze hun integriteit niet serieus nemen. Dat speelt in veel  gemeenten, maar een uurtje gericht surfen op internet leert, dat andere gemeenten er heel bewust en vooral ook proactief mee bezig zijn. Rotterdam, toch bij uitstek de gemeente van ‘niet lullen maar poetsen’, is zo’n gemeente. De linkjes onder deze tekst verwijzen naar de studie. Een heel toegankelijke en leesbare studie.

De inleiding van de studie onder leiding van professor Muel Kaptein*2) begint met het ‘credo’:  ‘Dienaren van het volk, afgekort tot DV’s, zijn degenen die, betaald of onbetaald, een functie vervullen in de publieke sector. Om te kunnen dienen hebben DV’s in hun functie macht gekregen. Met deze macht dienen zij integer om te gaan. Dit boek beoogt DV’s daartoe inzichten en handreikingen te bieden.’
De studie is goed toegankelijk geschreven en heel overzichtelijk. Als je kennis genomen hebt van de inhoudsopgave, wordt je vanzelf benieuwd naar de inhoud. Dan begint het avontuur van de integriteit.  De invalshoek is heel praktisch; aan de hand van de praktijk van het politicus en bestuurder zijn wordt een breed scala heldere aanknopingspunten geboden om de eigen integriteit tegen het licht te houden.
De studie kan vrij gedownload worden. Ook geprint, overigens, maar dat is een hele pak papier, 350 bladzijden, ongeveer. Past moeiteloos op de tablet van onze raadsleden. (zie de noten 1)

Tot slot de inhoudsopgave van de laatste twee hoofdstukken voor de goede verstaander:

Andere niveaus:
Integriteit is een belangrijke toetssteen voor beleid.
Integriteit van besluitvorming is het hart van integriteit.
Integriteit schuilt in de inrichting van een orgaan.
Integriteit gaat over de vormgeving van de samenleving.
Ten slotte.
Integriteit bent u nu.

‘Integriteit is ten slotte u. Er is uiteindelijk maar één iemand verantwoordelijk voor de eigen integriteit. Dat is de persoon zelf. En er is uiteindelijk maar één iemand die de eigen integriteit gestalte kan geven. En dat is eveneens de persoon zelf. Kortom, integriteit bent u nu.’*3)

Wil Baaijens, Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl

 

*1) http://www.gratispdf.nl/zakelijk/dienaren-van-het-volk-over-de-macht-van-integriteit/ 
*1)
https://rekenkamer.rotterdam.nl/app/uploads/2015/11/Dienaren-van-het-Volk.pdf
*2)
https://www.erim.eur.nl/people/muel-kaptein/
*3) pagina 338
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.