Rommelpolitiek

Scheepswerfplan op het snijpunt van de rommelpolitiek…

We beleefden weer een bestuurlijke curiositeit, vorige week. In de ‘commissie ruimte’ van de Graafsche gemeenteraad was het plan aan de orde om op het terrein van de scheepswerf een nieuw stukje Grave te bouwen. Het plan speelt in op de wens om Grave als toeristische trekpleister meer body te geven en maakt tegelijk gebruik van de nu bestaande situatie door de constructie van de twee buitenste loodsen van de werf te gebruiken als uitgangspunt. Het plan is van de hand van Robert van Kessel, de voormalige eigenaar van de failliete verf en de huidige eigenaar van de panden en de ondergrond van de werf.*) Uit wat ik van die plannen gezien heb, heb ik de conclusie getrokken dat het de moeite waard is om er in ieder geval goed naar te kijken, omdat ze precies doen wat de gemeente Grave ook wil met het gebied, de verbinding leggen tussen de kop van de Maasstraat, de nieuwe Maasboulevard en de nieuwe haven, samen het toeristisch epicentrum van onze vesting. Het plan zou een aanzienlijke versterking kunnen zijn van Grave. Het straalt eigentijdse allure uit, voegt iets wezenlijks toe aan Grave toeristenstad en legt een stukje historisch Grave open voor Gravenaren en toeristen.

 Verlamd door slecht functioneren

Het ‘akkefietje’ van het in de commissie botweg wegstemmen van zo’n plan geeft extra volume en draagwijdte aan geluiden dat het Graafse college spannende tijden beleeft en dat onze burgemeester zich midden in dat spanningsveld bevindt. Het gegeven dat zo’n plan van Van Kessel wordt afgewezen en vooral dat dit gebeurt zonder inhoudelijke argumenten en met als enige ‘argument’ het faillissement (van de werf en niet van de eigenaar van het onroerend goed), weerspiegelt hoezeer ons bestuur verlamd wordt door het slecht functioneren in het verleden en de daaruit voortkomende rancune. Het weerspiegelt ook hoezeer onze burgemeester zich vereenzelvigd heeft met juist het duistere bestuursverleden van onze stad, zonder te beseffen dat hij hierbij op sleeptouw genomen is -bij de neus genomen, zo u wilt- door ambtelijke manipulatie en door vertegenwoordigers  van deelbelangen. Het weerspiegelt verder nog de precaire positie van Lokale Partij Grave dat tegelijk het zwaartepunt van de coalitie is, maar wortelt in de tegenstem tegen een bestuur dat met de rug naar de toekomst van Grave staat. De scheepswerf ligt precies op het snijpunt van de rommelpolitiek van de laatste acht jaar en de verlammende werking die deze heeft op onze toekomst. Een automatische piloot bestaat niet in de politiek. Zou daar niet moeten bestaan… Voor rancune geldt hetzelfde; dom en contraproductief.

 

Ben Bongaards (www.gravepolitiek,nl)

 *) http://www.gravepolitiek.nl/index.php/politiek-commentaar/92-rancune-rancune-en-nog-eens-rancune-het-terrein-van-de-scheepswerf
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.