Van der Heide (GBB) is nieuwe burgemeester van Grave.

Valt het u ook op, dat nieuwe elan van onze woningbouw? Op papier althans. Opeens zijn er plannen bij de vleet, in Grave (Wisseveld, Visio) Escharen, Velp en Gassel. Waar we ruim tien jaar lang de hond in de Graafse pot gevonden hebben, vrijwel geen bouw en al zeker geen sociale woningbouw,  lijkt daar nu het tij drastisch te keren, wanneer tenminste de papieren werkelijkheid ook nog eens wordt omgezet in stenen.

Door de projectontwikkelaar in het pak genaaid

Als we dat nieuwe elan in historisch perspectief plaatsen, tien jaar stagnatie, zien we dat één wapenfeit van de Graafse politiek zijn schaduw vooruit geworpen heeft, het herziene contract van onze gemeente en de Grond- en Bouwbank (GBB). Zo’n negen maanden ervoor moet de conceptie plaats gevonden hebben (Anja, dit is niet letterlijk bedoeld). Toen kwam er opeens een miljoen of vier vrij, dat in depot lag vanwege al het getouwtrek rond Catharinahof  (naar goed Graafs gebruik jarenlang weggemoffeld in de boekhouding). Fifty fifty, GGB en gemeente, volgens het contract. Waarna, naar de letter van het herziene contract, het gemeentelijke deel nog eens gehalveerd werd ten gunste van de GBB.
Negen maanden  vóór dat nieuwe contract hebben investeerder en gemeente elkaar dus gevonden op het nieuwe uitgangspunt voor de woningbouw in de gemeente: GBB krijgt in het Wisseveld wat haar hartje begeert. Tien jaar geleden heeft de gemeente zich als ‘projectontwikkelaar in opleiding’ door de GBB in dat pak laten naaien, een publiek-private samenwerking (tussen overheid en een investeerder), waarmee de investeerder in feite de bouwpolitiek in een wurggreep kreeg. Uiteindelijk, na oneindig veel vijven en zessen, heeft Grave zich geplooid naar die werkelijkheid. Veel gemeentes hebben financieel veren moeten laten vanwege de crisis maar in Grave is de prijs excessief hoog door incompetent bestuur dat zijn ziel en zaligheid verkocht heeft aan een zakelijke partner die Grave haar eigen illusies op maat verkocht heeft.

Wie baas is bakt koek

Het geboortekaartje van de nieuwe omgangsvormen binnen de PPS (publiek-private samenwerking) was dat herziene contract. De strijdbijl lijkt daarmee begraven maar het tekent zich steeds meer af dat onze gemeente met haar enthousiasme daarover de bittere pil tracht te vergulden dat GBB tot in lengte van dagen als een bemoeizuchtige schoonmoeder ‘meekijkt’ bij alle bouwactiviteiten in onze gemeente. Zwart op wit; GBB pikt de krenten uit de pap, bepaalt zelf wanneer en hoe; in ruil kan de gemeente alles bouwen wat door GBB gefiatteerd wordt. Voor minder kon GBB het niet doen. De gemeente mag wethouder Daandels dankbaar zijn dat hij het voor elkaar gekregen heeft; dat blijft onverlet. Het oorspronkelijke wurgcontract is er niet mee van de baan, de investeerder is Gekke Henkie niet, maar in ieder geval is de verstikkende blokkade weggenomen. In feite betekent dit dat Grave (tot in lengte van dagen?) met ieder nieuw bouwplan een stukje rente betaalt op de investeringen van GBB in onze gemeente en dat er eigenlijk geen cent wordt afgelost op de hypotheek die zij met het nieuwe contract heeft genomen op de woningbouw in Grave. In het contract is niet voorzien in de einddatum, evenmin als GBB zich heeft gebonden aan enige deadline voor de bouw van de projecten die ze in het Wisseveld op het oog heeft. Zo liggen de verhoudingen niet; wie baas is bakt koek.

Pronken met andermans veren

Komende jaren, hoe lang weet geen mens, wordt de woningbouw in Grave in zijn randvoorwaarden mede bepaald door de GBB. Daar heeft ons bestuur voor getekend; daar heeft het voor moeten tekenen. Per saldo is die hele samenwerking met de GBB dus een bestuurlijk en politiek bedrijfsongeval dat zijn weerga niet kent en betekent het eigenlijk dat Grave er haar zelfstandigheid mee verkwanseld heeft. Al kan onze burgemeester zich met zijn boeketjes onnozelheid (Graafse Courant) nog zo hard op de borst roffelen over de bestuursexploten, het zal hem niet lukken om ermee te verdonkeremanen dat de gemeente nog jaren eet uit de hand van een marktpartij die er geen behoefte aan heeft de kip met de gouden eieren te slachten en haar daarom maar wat graag ziet pronken met andermans veren. Die van investeerder GBB. Ongewild levert ons gemeentebestuur daarmee ten overvloede een doorslaggevend argument om de illusie van een zelfstandig Grave door te prikken. Grave heeft het niet meer in huis om zelfstandig te kunnen zijn. Om het met raadslid Ben Litjens te zeggen: Van der Heide (de baas van GBB) is de nieuwe burgemeester van Grave. Hij moet alleen nog ingehuldigd worden.

 

Ben Bongaards, Wil Baaijens (www.gravepolitiek.nl)
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.