De politie Land van Cuijk

Ronkende krantenkoppen boven een hoopje niet geduide cijfers

De Gelderlander van zaterdag, 13 juni 2015. ‘Regionaal sterke daling criminaliteit.’ ‘Aantal aangiftes in Land van Cuijk en Gennep in afgelopen tien jaar met 38 procent gedaald.’ Een onderkop meldt: ’80 procent van alle zaken in het Land van Cuijk niet opgelost.’ En een inzetje meldt: ‘Geen schot in lopende zaken.’ Ik ken uw gedachten niet, wanneer u dit leest; de mijne eigenlijk ook niet zo goed. ‘Waar gaat dit in godsnaam over?

Politie en Boa’s in blik

Ik lees regelmatig over de landelijke situatie en vang van alles op in de media… Gaat het daarover? Bijvoorbeeld dat de politie veel moeite doet om uw aangiften in ontvangst te nemen maar dat ons aller ervaring blijft dat dat weinig of geen zoden aan de dijk zet; dat er doorgaans weinig of niets mee gedaan wordt. Gaat het over wat ik zie van het blauw op straat dat er ‘politiek’ georganiseerd is? Als ik blauw (donker blauw met gele strepen) zie, is het in blik. Evenals de bekende Boa’s die in tien vijftien jaar nooit de kans hebben gehad om tot ons straatbeeld te gaan behoren, omdat ook zij gemotoriseerd werden en mobiele handhavers zijn geworden in plaats van de wandelende open ogen en oren van de samenleving. Of gaat het over de recente (re-)organisatie van de politie waarmee die vooral haar  handen vol heeft aan zichzelf?

Enkel feel good boodschap?

Wat lees ik eigenlijk als er staat dat de criminaliteit in het Land van Cuijk sterk gedaald is? Wat is de werkelijkheid achter de cijfers? Het strijdt met ons gevoel van veiligheid of in ieder geval het gevoel dat wij ons graag aan laten praten door de media. Het lijkt op gespannen voet te staan met de werkelijkheid van al die illegale wietplantages en de afvalproducten van criminele laboratoria in onze contreien. En, De Gelderlander is een krant tenslotte, wat is de nieuwswaarde van het bericht? Welk plekje verdient het tussen wat ik weet? Wat maakt het me wijzer? Waarover? Wordt hier alleen een feel good boodschap overhandigd van de Politie Land van Cuijk, een klopje op de eigen schouder? Hoeven ze zelf het foldertje niet in uw bus te stoppen…

Vragen oproepen zonder ze te stellen

Het artikel hangt de bevindingen losjes op aan de resultaten van tien jaar politiewerk. Moet ik nu lezen dat dat er kwalitatief op vooruit gegaan is of dat de resultaten danig in de versukkeling zijn geraakt doordat er minder is gehandhaafd? Je leest niet eens welke conclusies de politie zelf eraan zou willen verbinden. Noch hoe de zaken er in het Land van Cuijk voorstaan als je ze vergelijkt met de landelijke cijfers of die van de buurregio’s?
Het is een combinatie die vragen oproept, daling van de criminaliteit en 80% zaken die niet opgelost worden, maar die vragen worden niet gesteld en per saldo wordt je er dus nauwelijks meer wijzer van dan dat een hele pagina tabletformaat is vol gepend met nieuws dat niet geduid wordt en waarmee de lezer dus niets anders kan dan er zijn schouders over ophalen. Ook de grafiekjes en tabellen helpen hem niet op weg.

Geen leugens maar lege hulzen

Als u wilt weten hoe het staat met de politie Land van Cuijk, bent u na lezing van De Gelderlander even ver als ervoor en is het belangrijkste criterium nog altijd wat u er zelf van denkt. De krant brengt nu eens niet de spreekwoordelijke leugens in het land maar waarheden die lege hulzen zijn; het journalistiek werk moet nog beginnen. De krant was daar niet aan toe gekomen.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.