Democratie in Grave? Waar dan?

Twee keer onze burgemeester in de Graafsche Courant. *1) Nu eens niet in zijn ‘gewone doen’, vrolijk en overtuigend mee hobbelend met onze coalitie. Met democratie heeft het allemaal niet veel van doen. Zo is het ronduit gênant dat het politiek bedrijf bestaat uit achterkamertjesgeheimen van raadsmeerderheid en college. Het wordt pas ‘openbaar’ op het moment dat de echte besluiten zijn genomen en de coalitievertegenwoordigers gaan zitten dutten in de commissievergaderingen. De vingers in de oren voor burgers die gebruik maken van het (democratisch) spreekrecht en voor de oppositie, zo die wat meer zou willen dan ‘ja en amen’. Het ritueel wordt standaard afgerond met een openbare raadsvergadering die alles heeft van een zwaar ondermaats rollenspel voor een dunbevolkte tribune.

Met kop en kont…

Onze burgemeester hobbelt hier vrolijk in mee (of hobbelt de coalitie met het college mee?). We hebben hem nooit met één woord horen reppen over het democratische gehalte van onze raadspolitiek. Geen vraagteken horen zetten bij al het gekonkel in de achterkamertjes. Geen woord over de onbeschoft lamlendige houding van coalitieraadsleden jegens insprekers. Geen woord over onze democratie waar een wethouder de coalitie keer op keer ‘met kop en kont’ op de plek zet die zij voor zichzelf bedacht lijkt te hebben. In de marge van de democratische politiek die er niet toe doet en met domme minachting voor de burger die zijn mond moet houden tot de volgende verkiezingen.

Nooit betrapt op een kanttekening…

In deze morbide politieke stand van zaken is onze burgemeester nog nooit op de gedachte gekomen om het Graafse politiek proces onder de loep te nemen en ter discussie te stellen. Hij zou het als zijn rol kunnen zien om ervoor te zorgen dat onze democratie tot enige geloofwaardigheid en daadkracht wordt gedwongen of minstens uitgenodigd. Het enige wat we hem echter tot nu toe hebben zien doen, is het volmaakt perspectiefloze spelletje meespelen van het zelfstandig Grave. We hebben hem nooit betrapt op een kanttekening bij het ‘raadsspel’ zoals het gespeeld wordt en waarbij hij als voorzitter de coalitie naar zijn  wil hand zetten. Geen woord over het volmaakte gebrek aan argumenten voor die zelfstandigheid. Een coalitie die elke discussie mijdt zonder erbij te zeggen dat ze die niet aan durft. Lokaal, noch regionaal.  Terwijl het CDA, inmiddels in verkiezingsstand, politiek calculerend zijn eigen weg gaat.

Hooguit 100 volgers

In deze politieke context is het wonderlijk om onze burgemeester te horen over democratie en zelfs participerende democratie. Wil hij dan toch wat slapende honden wakker maken? Het achterkamertjesgeneuzel roept immers niet bepaald het beeld op van burgers die uitgenodigd worden om aan onze politiek deel te nemen, te participeren… Hoeveel zullen het er überhaupt zijn, de bij de Graafse politiek betrokken burgers? En hoeveel van hen worden vervolgens ‘democratisch’ geballoteerd*2) om aan te schuiven in de alkoof van de coalitie? *3) Ruimhartig ingeschat zullen er zo’n 100 volgers zijn en zijn er hooguit 20 echt betrokken bij de ‘inner circle’. Die laatste categorie zouden de echte participanten zijn, de burgers die echt mee (mogen) doen. De uitverkorenen onder de 100 die de geheimen komen opsnuiven in de rollenspelletjes van commissie- en raadsvergaderingen.

Graafse participerende democratie?

‘Als het aan de kat lag, kocht ze Wiskas!’ ‘Als het aan de burgemeester lag, zou het democratisch toegaan in onze gemeente! Zouden burgers kunnen participeren en zouden bestuurders zich iets gelegen laten liggen aan de wensen en de inbreng van de burger. Ook onze burgemeester lijkt het te houden bij zijn reclame-uiting, een mening over democratie, terwijl uit niets blijkt dat hij het zou willen hebben over ‘onze democratie’. Kennelijk heeft hij voor zichzelf besloten dat zijn ‘wijsheid’ in onze Graafse context te ver buiten beeld is. Gewoon nog een paar jaar genoeglijk door hobbelen en potverteren en vervolgens neemt de provincie de hoognodige besluiten die het ideaal der zelfstandigheid de pas afsnijden. We zien het zich voor onze ogen voltrekken en we kijken ernaar als naar de beren die broodjes smeren. ‘Graafse participerende democratie?’ We maken er een lachertje van, onder aanvoering van onze eerste burger. Hihihi, hahaha… We stonden erbij en keken… weg…

Ben Bongaards;www.gravepolitiek.nl

 

*1) http://hyperlocal.persgroep.nl/data/GCO/27/index.html
      
http://hyperlocal.persgroep.nl/data/GCO/26/index.html  Graafsche Courant nr. 26 en 27 (2016)
*2)
http://www.betekenis-definitie.nl/balloteren  
*3)
http://www.betekenis-definitie.nl/alkoof
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.