Reijnen als Graafs model-politicus?

Onze politiek… Na een avondje luisteren naar de vergadering van de commissie Ruimte was mijn gedachte: ‘Gadverdamme! Zonde van de tijd.’ Tot overmaat van ramp moest ex-raadslid, nu commissielid Reijnen van Trots, zo nodig weer de inspreker afzeiken, Wil Baaijens. De Trots-man heeft niet de flauwste notie van politiek, laat  staan van democratie. Daar hoeven we verder niet over uit te weiden. Reijnen laat regelmatig in de krant zien hoe ruimdenkend en geciviliseerd hij in de politiek staat.*1) Dan ligt het uiteraard voor de hand om ook voor anderen de lat hoog te leggen.

Burgers hebben recht van spreken

We hebben het over een lid van de Raadscommissie Ruimte en voorman van Trots Liberaal Land van Cuijk wiens democratisch bewustzijn zo hoog ontwikkeld is, dat hij niet eens door lijkt te hebben dat burgers -ook in Grave- recht van spreken hebben. Recht van spreken over alle zaken die in de gemeenteraad aan de orde komen. Recht om onze politici aan te spreken op hoe zij politiek bedrijven. Burgers zijn gerechtigd daar hun eigen woorden te kiezen, precies zoals politici. Het verschil tussen beide is, dat een burger zich niet geroepen hoeft te voelen zich te verantwoorden over zijn uitingen jegens de politiek en dat dat omgekeerd wel het geval zou moeten zijn. Politici zijn immers volksvertegenwoordigers en daar hoort wezenlijk bij dat zij zich naar kiezers toe verantwoorden. Bovendien; onze politiek mag dan de pest hebben aan wat we schrijven; we dagen haar uit aan te wijzen waar Grave Politiek over de schreef gaat. De norm kan immers niet zijn of ons commentaar gelegen komt.

Kijk mij nou

Kennelijk is er geen raadslid voorhanden die Reijnen als politicus bij die les kan houden maar als gewone burger staat het je vrij om, hoe slecht het hem ook van pas komt, gewoon te vinden wat je vindt en de vragen te stellen die je wilt stellen. Al gaat Reijnen op z’n kop staan op de raads-, pardon, commissietafel, dan nog verandert daar niets aan. Daarom is het politiek gezien alleen maar achterlijk, zoals onze ‘politicus’ zich uit. Een man die zich inhoudelijk nog nooit geweerd heeft, kennelijk alleen maar kan uitstralen dat hij met een mond vol tanden staat als het gaat om de inhoud van de politiek, die man onderstreept dit gebrek nog eens extra door ‘ad hominem’ *2) wel van wanten te weten. Het is blijkbaar het handelsmerk van Reijnen om, net als het domste jongetje van de klas, uit te blinken in het ‘buitenschoolse’. ‘Kijk mij nou; ik durf dit! Hoor ik er nou ook bij?’

Recht op bestaan verkwanselen

Daarmee verkeert Reijnen in een gezelschap politici die ook nooit reageren op vragen en kritiek van burgers. Politici die kennelijk nog altijd niet door hebben dat ze de burger met z’n allen een zwaktebod doen door niet te reageren. Ze zetten een democratie neer die op sterven na dood is, een democratie die zelfs haar recht op bestaan aan het verkwanselen is door zich niet in te willen laten met de mensen die ze pretenderen te vertegenwoordigen. Het is helaas ook de democratie van onze burgemeester die op gelijk politiek niveau functioneert. Nog zo’n man die burgers kwalijk neemt dat ze zich uitspreken over de politiek en dat ze daarbij klare wijn schenken.

Bang in het donker

Het heeft er alles van dat we leven in een democratie die gebrek heeft aan woorden precies zoals ze doorlopend gebrek heeft aan argumenten. Een politiek die zich door allerlei integriteitszonden zo diep in de puree gewerkt heeft, dat ze het woord ‘integriteit niet eens in de mond durft te nemen, laat staan het er inhoudelijk over te hebben en er elkaar op aan te durven spreken. Een politiek die het zich daarom niet durft te veroorloven om hierin verandering te brengen. Met boter op het hoofd waag je je liever niet in de zon, ook al is dat nog zo gezond voor je. We zijn met z’n allen verzeild geraakt in een politiek die de burgers eigenlijk nauwelijks onder ogen durft te komen en er voor kiest de schaamte daarover te overschreeuwen, zoals we dat ook doen als we bang zijn in het donker.

Alles te koop?

Zo bekeken, mogen we Reijnen dan weer dankbaar zijn; de enige die zegt waar het op staat, zij het op een andere manier dan hij zelf voor ogen heeft. Hij maakt pijnlijk duidelijk dat het echt nergens op slaat zoals onze politici politiek bedrijven. Het beeld van de holle vaten, luidruchtig als Reijnen, maar leeg en dus zonder inhoud. Bestuurskracht? Die discussie zou gevoerd moeten worden maar zelfs dat wordt uitbesteed aan een adviesbureau. Zo is alles te koop… behalve bestuurlijk vakmanschap. ‘Wat echt van waarde is, is niet te koop’; een tegeltjeswijsheid maar daarom niet minder wijs.  

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl  

 

*1) https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/er-was-eens
*2)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.