Wie zijn overheid liefheeft, wantrouwt haar (toegift)

Grave werkt op het moment samen met Mill en Cuijk in CGM. Dat lijkt op termijn uit te moeten komen bij een fusie van deze drie gemeentes met de andere twee in het Land van Cuijk. Om die reden heb ik wat gegevens van Drs. Verhoef (registeraccountant) naast elkaar gezet. Het onderstaande geeft een beeld van de ontwikkeling van het vermogen in de vijf gemeenten.
Alleen voor Grave eindigt de berekening van het werkelijke saldo per 1 december 2013. Voor Cuijk Mill en St. Hubert, en Boxmeer op 31 december 2012. De nieuwste cijfers van deze gemeenten zijn nog niet gepubliceerd. Voor St. Anthonis eindigt de berekening van het werkelijke saldo van baten en lasten met 2009. Na dat jaar zag Verhoef kennelijk te weinig aanleiding in de jaarcijfers om er aandacht aan te besteden.
De overzichtjes beginnen (onderaan) ook niet allemaal op dezelfde datum.

Onderstaande cijfers geven u een idee van wat we als samenwerkende gemeenten financieel aan elkaar hebben en wat er allemaal verhapstukt moet worden als het straks gefuseerd gaat worden. Je ziet dat in alle gemeenten van het LvC de cijfers opgepoetst zijn maar dat Grave de kroon spant. Ook Cuijk is heel creatief geweest aan het begin van de kredietcrisis.

Cuijk
Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten *1)
- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €   49,3 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:       49,0
- Saldo van baten en lasten 2012:   €     0,2 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €   49,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:       39,7
- Saldo van baten en lasten 2011:   €     9,3 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €   39,7 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:       46,4
- Saldo van baten en lasten 2010:   €   - 6,6 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €   46,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:       57,9
- Saldo van baten en lasten 2009:   € - 11,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €   57,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:       63,4
- Saldo van baten en lasten 2008:   €   - 5,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €   63,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:       58,1
- Saldo van baten en lasten 2007:   €     5,3 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €   58,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:       56,6
- Saldo van baten en lasten 2006:   €     1,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2005:  €   56,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2004:       45,0
- Saldo van baten en lasten 2005:   €   11,6 miljoen

Grave
Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten *2)
- Eigen vermogen per 31.12.2013:  €   20,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2012:       22,7
- Saldo van baten en lasten 2013:   €   - 2,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €   22,7 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:       23,6
- Saldo van baten en lasten 2012:   €   - 0,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €   23,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:       24,5
- Saldo van baten en lasten 2011:   €   - 0,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €   24,5 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:       25,4
- Saldo van baten en lasten 2010:   €   - 0,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €   25,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:       24,6
- Saldo van baten en lasten 2009:   €     0,8 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €   24,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:       32,2
- Saldo van baten en lasten 2008:   €   - 7,6 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €   32,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:       29,5
- Saldo van baten en lasten 2007:   €     2,7 miljoen

Mill
Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten *3)
- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €  18,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:      19,4
- Saldo van baten en lasten 2012:   €  - 1,4 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €  19,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:      18,2
- Saldo van baten en lasten 2011:   €    1,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €  18,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:      18,5
- Saldo van baten en lasten 2010:   €  - 0,3 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €  18,5 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:      17,8
- Saldo van baten en lasten 2009:   €    0,7 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €  17,8 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:      21,9
- Saldo van baten en lasten 2008:   €  - 4,1 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €  21,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:      19,9
- Saldo van baten en lasten 2007:   €    2,1 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €  19,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:      16,9
- Saldo van baten en lasten 2006:   €    3,0 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2005:  €  17,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2004:      10,8
- Saldo van baten en lasten 2005:   €    6,2 miljoen

Boxmeer
Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten *4)

- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €   39,7 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:       40,9
- Saldo van baten en lasten 2012:   €   - 1,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €   40,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:       42,4
- Saldo van baten en lasten 2011:   €   - 1,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €   42,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:       46,6
- Saldo van baten en lasten 2010:   €   - 4,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €   46,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:       50,0
- Saldo van baten en lasten 2009:   €   - 3,4 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €   50,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:       53,6
- Saldo van baten en lasten 2008:   €   - 3,6 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €   53,6 miljoen
- Eigen vermogen per 01.01.2007:       51,5
- Saldo van baten en lasten 2007:   €     2,1 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €   52,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:       48,7
- Saldo van baten en lasten 2006:   €     3,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2005:  €   48,7 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2004:       48,0
- Saldo van baten en lasten 2005:   €     0,8 miljoen  (correct afgerond)

St. Anthonis
Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten *5)

Zoals te zien, loopt de vergelijking van St. Anthonis tot 31 december 2009; nadien heeft Verhoef de gemeente geen brief meer verstuurd. Uit het onderste lijstje valt af te leiden hoe de vermogenspositie van St. Anthonis zich sindsdien ontwikkeld heeft. De cijfers laten zien dat de gemeente, vergeleken met de rest van het Land van Cuijk, financieel op rozen zit en dat er bijgevolg weinig reden geweest lijkt om creatief te boekhouden. Dat resulteert in cijfers die veel minder afwijken van de werkelijkheid (Verhoef) dan die van de andere gemeenten.

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €   33,3 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:       28,9
- Saldo van baten en lasten 2009:   €     4,4 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €   28,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:       24,4
- Saldo van baten en lasten 2008:   €     4,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €   24,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:       22,6
- Saldo van baten en lasten 2007:   €     1,6 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €   22,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:       23,0
- Saldo van baten en lasten 2006:   €   - 0,4 miljoen

Ter aanvulling wat cijfers van St. Anthonis na 2009.
2009: *6)
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 0,8 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: voordelig € 4,4 mln
2010
:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 2,8 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 1,9 mln
2011
:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 2,8 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 1,7 mln
2012
:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 2,0 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 2,2 mln

Ben Bongaards (www.gravepolitiek.nl)

*1) http://www.leoverhoef.nl/dossiers/cuijk/cuijk20140113x.html
*2) http://www.leoverhoef.nl/dossiers/grave/grave20140827x.html
*3) http://www.leoverhoef.nl/dossiers/mill/mill20140217x.html
*4) http://www.leoverhoef.nl/dossiers/boxmeer/boxmeer20130913x.html
*5) http://www.leoverhoef.nl/dossiers/sintanthonis/sintanthonis20101205x.html
*6) http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html  (Naar Sint Anthonis scrollen) 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.