Grave te kijk.

“Gemeenteraad Grave belooft beter gedrag”, zo kopte De Gelderlander op 5 maart.

U leest het goed. De Graafs raadsleden weten niet hoe zij een fatsoenlijk debat moeten voeren. Men geeft er de voorkeur aan om elkaar in de haren te vliegen in plaats van constructief met de inhoud bezig te zijn. In de raadsvergadering van 13 maart gaan de dames en heren over hun gedrag en hoe dat te verbeteren met elkaar in discussie. Er komen nu regeltjes over hoe men zich moet gedragen. Een groter brevet van onvermogen kan een raad zich niet geven.

'Niet eerlijk’

De Graafs burgers zitten er maar mee: een falende raad waarvan we maar weinig hebben te verwachten. Hoe lang gaat dit nog door?

Op 22 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U mag maar liefst drie stembiljetten invullen. Op één daarvan mag u zich uitspreken over de vraag of Grave zelfstandig moet blijven of met aangrenzende gemeenten mee moet gaan in de vorming van een grotere gemeente. De LPG is hier mordicus tegen. VPG, CDA en D66 zijn voor. Inmiddels wordt de druk van buiten voor een grotere gemeente steeds groter. Het is op den duur ook niet tegen te houden.

Op 22 maart wordt de Graafs burgers gevraagd wat zij ervan vinden. Men doet het voorkomen alsof u mag beslissen. Maar niets is minder waar.

De oorspronkelijke heel eenvoudige vraag was of de Gravenaren voor één gemeente Land van Cuijk (Boxmeer, St. Anthonis, Grave, Cuijk, Mill) waren. De uitkomst van zo’n raadpleging is dan duidelijk: er is een meerderheid voor of tegen. Bij de LPG moet men wakker hebben gelegen van de gedachte dat een meerderheid mogelijk kiest voor samengaan in het Land van Cuijk. De LPG bedacht een list, men vond het niet ‘niet eerlijk’ als we maar uit één mogelijkheid konden kiezen. Men voegde er nog een mogelijkheid aan toe. Je moest ook kunnen kiezen voor de vorming van een gemeente samengesteld uit Cuijk, Grave en Mill. Een volstrekt onrealistische mogelijkheid natuurlijk: Cuijk voelt daar niets voor. Zo’n gemeente zal er dan ook nooit komen. Een schijnkeuze dus.

Voortgaande rituele discussies

Waarom dan toch die mogelijkheid aan de kiezers voorleggen? Welnu, met drie keuzemogelijkheden ontstaat een grotere spreiding en is de kans groot dat geen van de drie opties 51 procent haalt. En zijn dan allerlei uitkomsten mogelijk bijvoorbeeld 40, 35, 25 procent. Wat dan? Geen partij laat zich hierover uit. Maar het is niet moeilijk te raden hoe het dan verder gaat: dan zal de Graafse raad in haar onmetelijke wijsheid besluiten dat er geen duidelijke meerderheid is voor herindeling. Vervolgens kan men zich weer vier jaar lang met elkaar bezighouden en rituele discussies voeren over de zelfstandigheid van Grave, discussies die maar één doel hebben: alles bij het oude laten. De burgers hebben het nakijken.

Betsie van Beuningen; Liberaal Land van Cuijk

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.