Beste Ben Martini

 Vorige week schreef Ben Martini (van de LPG) een kritisch stuk in de Arena onder de titel ‘De beste stuurlui staan aan wal’. Ofschoon inhoudelijk niet zoveel van betekenis, wil ik er toch  op reageren. Met name vanwege al zijn negatieve uitspraken in dat stuk.

Ben heeft kennelijk geen enkele raadsvergadering van de afgelopen jaren gevolgd, anders zou hij hebben geweten dat met name zijn eigen partij zich vooral schuldig maakt aan het toebrengen van schade aan het Graafse imago. ‘De honden lustten er geen brood van’, dat was het gevoel van velen. Hopelijk gaat een en ander in de komende raadsperiode beter.

Ben behoort tot de mensen die graag alleen maar naar de accountant verwijzen. Hun credo is: ‘de accountant heeft ernaar gekeken, dus het moet wel goed zijn’.  Ik ken de werkwijze van accountants ‘van binnen en van buiten’ maar al te goed (ik ben zelf bijna 26 jaren in dat vak werkzaam geweest) en ik kan u verzekeren dat een accountantsverklaring nog niet betekent dat een financiële verantwoording altijd deugt.

En dan doel ik met name op het ontbreken van noodzakelijke toelichtingen op saillante posten, opdat zowel raadsleden als geïnteresseerde burgers de gepresenteerde cijfers kunnen begrijpen. Daar schort het bij de gemeente Grave al jarenlang in grote mate aan, ofschoon wet- en regelgeving de gemeente daartoe wel verplicht.

Laat ik één voorbeeld noemen, Ben:  Al ruim vier jaar betaalt Grave ca. 7,5 miljoen euro aan CGM, zónder enige toelichting daarop of specificatie daarvan in de jaarrekening. Er wordt slechts één regel aan gewijd, terwijl het hierbij toch handelt om een kwart van álle uitgaven van de gemeente Grave. Dat hoort niet zo. Voor zo’n groot bedrag is een specificatie en een nadere toelichting in een jaarrekening een plicht!  Daarom deugt die wijze van verantwoording niet. De fractievoorzitter van de LPG snapt het evenmin. Daar kan hij ook niks aan doen.

De accountant zal de nota van CGM wél hebben gezien en óók dat die is betaald, Dat was voor hem kennelijk voldoende. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen! Ook de Provincie noemde Ben nog als controleorgaan. Ik kan hem verzekeren dat die vooral let op het feit of Grave nog niet (bijna) op het punt van een faillissement is aanbeland. Dan wordt Grave namelijk door de Provincie onder curatele gesteld!

Louis Sparidans

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.