Brede school oost, een klucht

De nieuwbouw van de brede school, het blijft een klucht. Er is inmiddels in Grave een discussie over de verkeersveiligheid voor de kinderen. Eindelijk, zou ik als bezorgde ouder zeggen, maar dit is slechts een van de vele aspecten die bij de nieuwbouw verkeerd zij gegaan.
De eerste fout die gemaakt is, gaat meer dan dertig jaar terug. In de jaren ’70 zijn in Grave en de kerkdorpen enkele scholen gebouwd. Omdat de levensduur van zo’n gebouw maximaal 40 jaar is, dient een gemeente gedurende die jaren te reserveren voor nieuwbouw, of grootschalige renovatie.

De gemeente Grave heeft te weinig gereserveerd. Na de nieuwbouw van de school in Velp en renovatie van de scholen in Escharen en Gassel en de Raamdonk en Wegwijzer in Grave, samengingen in de brede school west, was het geld op. De Visio school heeft flink moeten lobbyen nieuwbouw maar met andere fondsen dan het benodigde geld van de gemeente Grave is het Visio gelukt een mooie nieuwe school neer te zetten.
Toen de Sprankel en de Hartenaas aan de beurt waren, was het geld op. Men had tientallen jaren lang te weinig gereserveerd, helaas….

Omdat de gemeente simpelweg zorgplicht heeft voor goede eigentijdse schoolgebouwen, zijn allerlei boekhoudkundige grepen toegepast om toch maar iets te kunnen doen. Er werd eerst grond aangekocht op grens van het Estersveld en Escharen, maar het nieuwbouwplan op deze plek sneuvelde Uiteindelijk werd een nieuwe school gebouwd aan de andere kant van de wijk op het Visioterrein.

Een brede school of integraal kind centrum is meer dan een gebouw met meerdere gebruikers. Een gemeente dient met alle partijen te praten om inhoud geven en eisen te stellen aan zo’n brede school concept. De gemeente Grave heeft dit niet gedaan, in tegenstelling tot andere gemeenten in het Land van Cuijk. De gebruikers van de nieuwe brede school moeten het maar uitzoeken. De directies van de scholen en de buitenschoolse opvang zijn desondanks voortvarend te werk gegaan.

Op de Sprankel en de Hartenaas die samen van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naam van het nieuwe gebouw. Kinderen en ouders mochten een naam insturen Deze namen kwamen op een stembiljet. Op de scholen werden vervolgens verkiezingen gehouden. Er kwam een winnaar uit.

Echter de stuurgroep onder leiding van de gemeente was het niet met de gekozen naam eens. De gemeente wenste niet mee te gaan met de wens van de scholen en stelde ineens voorwaarden voor de nieuwe naam. De ouders konden vervolgens kiezen uit drie door de gemeente aangedragen namen. Gevolg: grote frustraties bij de schoolteams, kinderen en ouders die vele, vele uren hebben besteed aan de naamkeuze en daar beide schoolgemeenschappen bij hadden betrokken. Uiteindelijk is het de voor kinderen nietszeggende naam de Graaff geworden…

Volgende onderdeel van de klucht: het gebouw is nu al te klein. Er is geen ruimte voor de BSO (buitenschoolse opvang). De jongste kinderen moeten maar worden opgevangen bij de peuterspeelzaal en de ouderen moeten maar een plekje zien te vinden in de hal of speelzaal. Wat een armoe! Een nieuwe brede school die niet voldoet aan de basiseisen van een brede school.

Dan het fiasco van het speelplein. Dit is echt te bizar voor woorden. De gemeente levert het plein op met niet meer dan stoeptegels. Dit volledig tegen de wens van de nieuwe gebruikers in. Zij zien niets in een kale betonvlakte zonder speeltoestellen en bankjes. De gemeente is echter van mening dat zij niet hoeft op te draaien voor de aankleding en inrichting van het speelplein. De scholen hebben zich door dit kortzichtige beleid niet uit het veld laten slaan. Zij hebben zelf offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven zodat het speelterrein aan de eisen van een moderne brede school kan voldoen. De scholen moeten nu €100.000,- uit eigen fondsen zien te vinden. De vraag aan de gemeente om voor te financieren is afgewezen.

Maar dat is nog niet alles. De fietsenstalling komt op de plaats waar de gebruikers een groot speeltoestel willen plaatsen. Een verzoek aan de gemeente om de fietsenstalling meer naar de zijkant te verplaatsen, is afgewezen. NEE dat kan niet! De stalling moet en zal daar gebouwd worden. De scholen zullen de stalling waarschijnlijk weer snel demonteren en verplaatsen.
Dan is de nog de oppervlakte van de speelplaats aan de kleine kant. de Eerste Stap, Hartenaas en de Sprankel willen de wadi die ernaast ligt gebruiken en aankleden. Ook hier ligt de gemeente weer dwars. De aanleg van de speeltoestellen in de Wadi kost ze niets. 

De gehele gang van zaken rondom de brede school oost, is weer een typisch voorbeeld van zwak bestuur. Met krachtig bestuur heeft het niets te maken.

Frank Stoffer    
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.