Welkom Rick Joosten

Proficiat met je benoeming tot wethouder in de gemeente Grave! Ik weet dat je dat altijd al graag hebt willen worden, dus nu komt het er écht van. Het brengt wel een grote mate van verantwoordelijkheid met zich mee maar daar schrik jij ongetwijfeld niet voor terug.

De verantwoordelijkheid voor het financiële beleid van Grave moet de komende jaren een kolfje naar je hand zijn, ofschoon ik daar in de voorbije raadsperiode, toen je nog raadslid was, niet veel van heb gemerkt. Maar misschien heb je je toen met opzet wat ‘kaduuk’ gehouden om niet wijzer over te komen dan je mogelijk in werkelijkheid bent.

Als je je aan de wettelijke regelgeving houdt, zoals verwoord in het BBV en waaraan ook de gemeente Grave volledig moet voldoen, zal ik je daarvoor te zijner tijd graag een compliment maken.

Zoals bijvoorbeeld het bepaalde in artikel 3 van het BBV: ‘alle (financiële) stukken moeten zodanig worden gepresenteerd dat elk raadslid in staat moet zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de gemeente en over alle baten en lasten’.

Daarmee behoren ook alle burgers op een begrijpelijke wijze in staat te zijn alle financiële stukken te kunnen beoordelen, inclusief een volledige en gedetailleerde verantwoording van de kosten van de werkorganisatie CGM, waaraan een kwart van alle uitgaven van de gemeente Grave wordt besteed.

Ik neem aan dat de gemeenteraad je op deze wettelijke eisen ook graag zal willen afrekenen. Want dat zijn immers toch de belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan. En daar schortte het de afgelopen raadsperiode hopeloos aan. Ook een wethouder moet zich immers aan wettelijke regels houden! Dat geldt overigens voor het gehele College van B&W. Ik hoop je vaak complimenten te kunnen geven!

Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.