Beste medebewoners van de gemeente Grave,

Het kan niet waar zijn. Dat was de eerste gedachte die ik kreeg. De gemeente heeft het welzijn van de kinderen volledig uit het oog verloren. Men heeft geld nodig, het liefst veel geld. Vandaar dat de gemeenteraad onder leiding van de Lokale Partij Grave (LPG) en het CDA nu de rekening bij onze kinderen neer legt. 

Maar hoeveel geld is er dan nodig? En waarom is dat geld nodig? Wethouder Joosten (LPG) van financiën heeft toch altijd gezegd dat Grave er financieel prima voor staat? 
Nou beste mensen, wethouder Joosten heeft met steun van de meerderheid van de raad de afgelopen jaren nagenoeg al ons spaargeld opgemaakt. Daarnaast heeft hij en zijn collega’s van het CDA, LPG en de VVD besloten om in augustus al voor Sinterklaas te spelen. Men heeft goedkeuring gegeven voor het betalen van nieuwe kleedkamers, kantine en grasvelden voor een voetbal- en hockeyvereniging. De rekening aan gemeenschapsgeld; meer als 7 miljoen euro! Daarbij moet u weten dat een deel van de gemeenteraad vrienden en familie binnen deze clubbesturen heeft zitten. Ah maffiapraktijken? Nou, dat zeg ik niet, maar het is wel opvallend dat de gemeente Grave ineens in de financiële problemen zit. Daarom moeten de bibliotheken op de scholen dicht, zodat er 50.000 euro bezuinigd wordt.

Maar vroeger was er toch ook geen bibliotheek op school? Klopt. In 2013 moest de gemeente ook al eens bezuinigen. CDA wethouder Opsteegh heeft toen besloten om het uitlenen van boeken onder te brengen bij de scholen. Naast dat dit een bezuinigingsmaatregel was, zou het ook een stimulans zijn voor het leesonderwijs van kinderen. Elke school had zijn eigen boekenkast met veelal verouderde boeken. Deze zijn in 2013 allemaal weggedaan zodat er ruimte kwam voor een actuele, wisselende, collectie zodat alle kinderen een beter, op hun niveau afgestemd, leesonderwijs zouden krijgen. 

Hierbij wil ik Kees Venrooij, Nederlandse wetenschapper op het gebied van leesonderwijs, citeren; “Een goede leesvaardigheid is het fundament voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk functioneren.” 

Juist dit is het punt. Door de wisselende collectie en de inzet van enkel vrijwilligers is het de scholen gelukt om lezen meer te stimuleren. Wij geven in de gemeente Grave de kinderen de kans om iets van hun, en daarmee ook onze toekomst te maken. 
Wellicht kan de raad ook voor de schoolbibliotheken alvast de subsidie voor de komende 40 jaar uitkeren, zoals ze dat ook voor het nieuwe voetbalveld hebben gedaan. Of is deze regeling alleen voor vrienden en familie bedoeld?

Ik heb alle hoop ingezet op de gemeenteraad, vooral op de Lokale Partij Grave. De LPG kan laten zien dat de gemeente Grave er goed voor staat, iedereen in deze gemeente kan rekenen op een gelijke behandeling, het belang van kinderen altijd voorop staat en natuurlijk hun eigen uitspraak uit de 11 puntenlijst om tegen een herindeling te zijn: ‘Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave”. Of hebben we geen herindeling nodig om te zorgen dat het voorzieningenniveau in Grave vanzelf lager wordt?

Frank Stoffer; Vader van twee kinderen

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.