Een burgemeester die wel/niet wil

Tot een van de belangrijkste taken van een burgemeester behoort voorlichting op het gebied van het bestuur van een gemeente. Niet over het aantal wethouders dat we hebben of hoe vaak ze vergaderen. Nee. Van een burgemeester mag vooral verwacht worden dat hij een visie heeft ontwikkeld over hoe het op langere termijn verder moet met een gemeente, of dat het ‘altijd’ zo kan blijven zoals het is. 
Een geheime visie
Alle inwoners van een gemeente (heus: allemaal) hebben ‘doodgewoon’ recht op een reële visie van hun burgemeester op welke wijze de belangen van de gemeente zijns inziens het best kunnen worden gediend. En omdat een burgemeester geacht wordt boven alle partijen te staan, is een objectieve voorlichting op dit punt bij uitstek dé taak van een burgemeester. Voorál van een burgemeester. Tot nu toe heb ik het nog niet gehad over de speciale situatie in Grave. Bovenstaande geldt evenwel voor álle gemeenten in Nederland.
Toch wringt daar de schoen in Grave. En dat al jarenlang. Onze burgemeester heeft wél een visie op dit punt, zo vertelde hij zelf in de krant, maar voegde daaraan toe dat hij deze visie alléén deelt met zijn vrouw, slechts één van de overige 12.000 inwoners in Grave. Dit strookt mijns inziens niet met de algemene taakopvatting die een burgemeester op dit punt behoort te hebben.
Bestuurlijke crisis
Grave verkeert namelijk feitelijk in een bestuurlijke crisis. De facto stuurt een minderheidspartij (de LPG met vier op de tien kiezers) aan op een zelfstandige gemeente, het liefst voor eens en altijd. Een paar enkelingen lopen daarin mee. Dat mag natuurlijk, het is hun goed recht. En gevoelsmatig leven zeker nog een groot aantal inwoners met hen mee. 
Als dat ook de visie is van onze burgemeester en zijn vrouw vind ik het vanzelfsprekend dat hij deze eveneens deelt met álle inwoners van Grave. Laat maar horen, burgemeester. Maar óók als het anders is. Met voor iedereen overtuigende argumenten. Nogmaals, alle inwoners hebben recht op uw visie. En het zit bovendien in uw takenpakket!
Dat is onafhankelijk van wat de gemeenteraad ervan vindt. Zulks is nooit een valide excuus om uw eigen opvatting in dezen niet publiekelijk te delen! De burgemeester is er immers voor álle inwoners van Grave en niet alleen voor zijn vrouw of een enkele partij. 
En als u nu nóg niet open wilt zijn over uw toekomstvisie, reken er dan maar op dat het vertrouwen in u nog vérder zal afnemen. Hopelijk, ook voor uzelf, brengt het nieuwe jaar u op betere gedachten. Ik wens het u graag toe.
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.