Waarom toch steeds weer besloten vergaderingen?

De Gemeente Grave houdt van beslotenheid. Alleen al in deze maand (januari 2020) vinden er vier bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats waar geen publiek bij aanwezig mag zijn. Ik vind dat niet juist.
Gemeenteraadsleden krijgen op die manier informatie, waarvan zij niets naar buiten mogen brengen. Het gaat over info die uiteindelijk het belang van alle inwoners aangaat, maar die mogen daar voorshands niks van weten, laat staan dat ze iets in te brengen hebben. Oud-wethouder Leo de Vreede typeerde onlangs dergelijke besprekingen nog als “voor u, over u, maar zónder u”.
Het is zeer onbevredigend en er wordt door de gemeente ook wat ‘mistig’ over gedaan. Ik heb een tijdje terug via de griffier geprobeerd om er een vinger achter te krijgen maar het naadje van de kous werd me niet geheel duidelijk.
Natuurlijk is de al dan niet zelfstandigheid van Grave of een fusie met buurgemeenten geregeld een punt, ofwel onderwerpen die hier aan gelieerd zijn. Deze week zou gesproken zijn over een scenario hoe een nieuw ambtenarenapparaat kan worden opgezet, indien Grave een bestuurlijk zelfstandige gemeente blijft. Volgende week komt o.a. ter sprake hoe het verder ‘moet’ met het voormalige Visioterrein resp. de N321, de provinciale weg van en naar Cuijk via de Elisabethstraat. Twee onderwerpen, die zeker interesse opwekken bij heel veel inwoners van Grave, maar u mag er niet bij zijn. Ook geen pers! 
Binnenkort valt ook weer de aanslag gemeentelijk belastingen bij u op de deurmat, of in uw brievenbus. Schrik niet, het is wel weer behoorlijk hoger dan vorig jaar, dan bent u er vast op voorbereid. De gemeente heeft tóch minder geld dan ze u vorig jaar deed geloven.
Zeer waarschijnlijk kiest volgende week Mill en Sint Hubert in meerderheid voor aansluiting bij de fusie van de CBA-gemeenten in het Land van Cuijk (Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis) per 1 januari 2022. Grave blijft dan alleen achter. Hiep hiep hoera voor onze Lokale Partij Grave (de LPG). Maar ook onze plaatselijke CDA-afdeling staat hier voorshands achter! En onze burgemeester lacht waarschijnlijk in zijn vuistje.
Louis Sparidans
 
 
 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.