Ondanks alle leugens …..

Ondanks alle leugens van de LPG (Lokale Partij Grave) in de afgelopen jaren, inhoudende dat Grave er financieel zo goed voorstaat, blijkt nu de échte waarheid. Ook de fractieleidster van de LPG in de gemeenteraad, mevrouw Astrid Bannink, schroomde in het geheel niet om ruim een week geleden, dat liegen nog eens extra te bevestigen, in een paginagroot stuk in de Arena van 26 december 2020. 
Letterlijk loog ze daarin opnieuw met de opmerking: “de financiële situatie is gezond”.
Maar vijf dagen daarvoor, in een brief gedateerd 21 december 2020, liet de Provincie Noord-Brabant al aan de Raad weten, dat Grave met ingang van 1 januari 2021 onder curatele staat. Dat betekent dat je bijna bankroet bent en met ingang van dit jaar voor elke uitgave vooraf toestemming moet vragen aan de Provincie.
Er zijn 64 gemeenten in onze provincie en Grave is daarvan de enige gemeente die dit jaar concreet onder curatele staat. Met een andere gemeente, Bergen op Zoom, is de Provincie nog in overleg. Dat zijn de feiten.
Dat liegen van de LPG heeft jarenlang geduurd, ondanks alle waarschuwingen die haar keer op keer bereikten, ook via deze site. Natuurlijk wist de LPG dat zelf ook, maar ze bleven maar doorgaan, want ze wilden zelfstandig blijven, ook al zouden ze dat alleen maar kunnen bereiken met leugen en bedrog. Zelfs de meest fervente aanhangers van de LPG moeten nu toch eindelijk de ogen open gaan.
Maar vergeet niet, ook de Graafse VVD onder leiding van de broer van Astrid, de heer Rob Bannink, loog eveneens jarenlang met de LPG mee. Zelfs Ben Litjens van Keerpunt 2010 geloofde er in. Op 17 maart a.s. vragen ze u om in te stemmen met een zogenaamd zelfstandige gemeente Grave. U weet nu wat u te doen staat:  Opheffen die hele boel !
 
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.