Grave wordt door de Regering en de Tweede Kamer aangesproken!

Op 11 februari jl. vond het debat in de Tweede Kamer plaats over o.m. de fusie in het Land van Cuijk. Het was een langdurig debat waarbij het vooral over Grave ging, terwijl Grave niet eens van deze fusie deel uitmaakt.
 
Maar dat was juist de belangrijkste reden. De hele Tweede Kamer maakte zich vooral zorgen over de penibele bestuurlijke en financiële situatie waarin Grave zich thans bevindt (en trouwens al veel langer) in de hoop dat Grave over vijf jaar tóch de eindstreep haalt, om alsnog te kunnen fuseren met de andere gemeenten, die met ingang van volgend jaar al de gemeente ‘Land van Cuijk’ gaan vormen.
De drie belangrijkste regeringspartijen, VVD, CDA en D66, legden de volgende motie voor, waar zelfs 85% van alle Kamerleden mee instemden (127 van de 149 leden). Dat wil zeggen, naast de eerdergenoemde drie partijen, ook de voltallige PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk, SGP alsmede de twee eenlingen Krol en Van Kooten-Arissen.
‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het gemeentebestuur van Grave heeft besloten buiten de nieuwe gemeente Land van Cuijk te willen blijven, terwijl de overige betrokken gemeenten de deur steeds open hebben gehouden en  dat  het  onwenselijk is  deze voorgenomen herindeling te  vertragen; 
 
Overwegende dat Grave met een aantal financiële en bestuurlijke uitdagingen kampt; 
Voorts overwegende dat de grootst mogelijke minderheid van de gemeenteraad van Grave wel de voorkeur heeft voor aansluiting bij deze nieuwe gemeente en dat op haar initiatief over het zelfstandig blijven van deze gemeente op 17 maart 2021 een inwonersraadpleging wordt gehouden; 
Verzoekt de regering de komende periode binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden, in nauwe samenwerking met het provinciebestuur te bevorderen dat de gemeente Grave in bestuurlijk en financieel opzicht voorbereid wordt op een herindeling, mocht de wil daartoe blijken; 
En gaat over tot de orde van de dag.’
Duidelijke taal. Grave staat voor de volgende vijf jaar voor een enorme klus!  Nu al onder toezicht van de Provincie en dan nog een miljoenenclaim van de scheepswerf boven haar hoofd. Daarnaast ook nog een hoop schulden en slechts een beperkte algemene reserve.
Voor zover de LPG (Lokale Partij Grave) nog enige affiniteit voelt met een van de hierboven genoemde partijen, moet haar keus nu toch wel heel duidelijk zijn! Maar zeker ook voor de VVD-eenling in Grave, de heer Rob Bannink.
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.