Leugen en bedrog vieren hoogtij in Grave

De gemeente Grave is volledig de weg kwijt of ….. misschien is dat ook juist wel de opzet. Laat ik beginnen met de list die onze burgemeester alle inwoners van 18 jaar en ouder op 17 maart a.s. aan ons voorschotelt. Hij legt ons dan maar één vraag voor: ‘Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?’  En verder niks.
U snapt het al. Hij wil natuurlijk dat u met ‘ja’ antwoordt, anders zou hij u niet die (onfatsoenlijke) suggestieve vraag hebben voorgelegd. Als u met een ‘nee’ antwoordt, vertelt hij er niet bij wat er dan gebeurt. Hij gaat ervan uit dat u dat wel weet. 
Dan gaan we ons op termijn aansluiten bij het Land van Cuijk, waardoor het bestuur van onze gemeente er behoorlijk op vooruit zal gaan, nog afgezien van de financiële puinhoop waarin Grave zich thans bevindt.
Voor de burgemeester zélf maakt het niks meer uit. Hij stapt over een maand toch op, heeft hij al laten weten. Het maakt hem niks meer uit hoe het dan verder gaat met Grave. Hij heeft er wel een mening over maar die is alleen bekend aan zijn vrouw, heeft hij meermaals vol trots laten weten.
Hij meent het goed, maar is er nooit in geslaagd om Grave op één lijn te krijgen. De meningsverschillen in de gemeenteraad zijn tot het kookpunt opgelopen. Hij zat er altijd bij en keek er alleen maar naar.
Achter zijn standpunt gaan namelijk alleen de meningen van de LPG, VVD en Keerpunt 2010 schuil. Partijen die altijd alléén maar beweren alle belangen van álle inwoners te verdedigen.
De andere partijen doen er naar hun mening helemaal niet toe.
Dat Grave zich in een financiële noodsituatie bevindt, weet u al langer. De Provincie houdt daar, als enige gemeente in de provincie die zich in zo’n situatie bevindt, nauwgelet toezicht op. Grave moet uit het moeras getrokken worden! 
Maar ondanks dat werd een dezer dagen bijna ‘blijmoedig’ medegedeeld, dat Grave op aanwijzing van de Provincie de OZB drastisch ‘moet’ gaan verhogen. ‘Bedrog’ is hiervoor eigenlijk nog een té net woord. Veel mensen zullen ‘besodemieterd’ toepasselijker vinden.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over het scheepswerfdrama, waarvoor de gemeente door de hoogste rechter verantwoordelijk gesteld is. Wie wil eigenlijk een zogenaamd zelfstandig Grave nog behouden? Ik in ieder geval niet. Mijn antwoord is dus ‘NEE’.
Louis Sparidans

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.