Een oproep aan de burgemeester

Onlangs vond een van uw laatste raadsvergaderingen plaats, waarin u optrad als voorzitter. Op de agenda stond o.a. het raadsvoorstel met betrekking tot het bedrijf van raadslid Ben Litjens.  U kent daarvan alle ins en outs, dus een verdere toelichting is overbodig. 
Ook de meeste inwoners van Grave, Escharen, Velp en Gassel zijn daarvan inmiddels voldoende op de hoogte.
Het raadsvoorstel werd aangenomen met 8 stemmen van de coalitie, de LPG, VVD en Ben Litjens zélf, vóór en 7 stemmen tegen. Een gebruikelijke stemverhouding in Grave, maar toch.
Ik volgde de vergadering online en was aanvankelijk lichtelijk verbaasd dat de heer Litjens als belanghebbende en als ‘hekkensluiter’ bij de stemming de doorslag gaf. Doordat ik bij u geen enkele uitdrukking van vertwijfeling waarnam, nam ik aan dat u zich erop had voorbereid, en dus wist dat dit ‘wettelijk’ door de beugel kon.
Ik ken uw gedrag in de gemeenteraad vooral als een ‘ambtenaar’ die altijd wijst op een juiste toepassing van de regeltjes, dus in eerste instantie was de kous daarmee voor mij áf.
De dagen ná deze vergadering sloeg evenwel de vertwijfeling toe, niet alleen bij mij maar óók bij vele anderen, toen bleek dat zelfs hoogleraren u veroordeelden, omdat deze handelwijze wettelijk gezien beslist ontoelaatbaar was. In strijd met de gemeentewet en ook met alle jurisprudentie-gevallen in dit verband.
Het moet uw eer te na zijn, om hier niet op te reageren! Temeer omdat u over een maand EERVOL met ontslag hoopt te mogen gaan en niet als een burgemeester met een smet ‘op de ziel’.
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.