Freddy, Freddy toch!

Wie kent niet Freddy Klooté? Deze week ontpopt hij zich als rasechte propagandist voor ons plaatselijke VVD-partijtje. Lees de krant of site van de Arena erop na.
Voor welk karretje heb je je nu weer laten spannen, Freddy?  Natuurlijk mag je je eigen mening hebben, zeker waar het gaat over de toekomst van Grave. Dat recht heb ik ook.
Maar om je nu in dienst te stellen van een politieke partij om van daaruit propaganda te gaan bedrijven, dat past mijns inziens niet in je functie bij de Arena.
Iedereen kent intussen wel de heer Lemmen, de wethouder die ‘Kunst in het Kerkje’ pas nog de nek heeft omgedraaid.  Zoiets staat haaks op wat hij hier in de krant beweert over 
En de heer Bannink maakt een lachertje van de landelijke VVD, die onlangs nog in de Tweede Kamer zowel de Regering als de Provincie opriep om Grave uit het financiële en bestuurlijke slop te halen én zo spoedig mogelijk bij de fusie in het Land van Cuijk te betrekken.
Verder Freddy, er kloppen nog een aantal dingen in je verhaal helemaal niet.  Je hebt je wat laten wijsmaken. Beide heren verkopen graag leugens op financieel gebied of ze snappen een aantal dingen zelfs niet. Ik weet niet wat het ergste is, maar het deugt geen van beide.
Grave gaat er financieel wel degelijk op vooruit als ze zich aansluiten bij het Land van Cuijk.
Het is een leugen om te stellen dat ‘een herindeling geen enkele invloed heeft op de overheidsfinanciën’. Een grotere gemeente, met méér inwoners, krijgt per inwoner wel degelijk méér geld van het Rijk! Ook om meer werk te kunnen maken van kernendemocratie.
Ga de verschillende wijk- en dorpsraden eens interviewen, hoe ze over het al dan niet zelfstandig blijven van de gemeente Grave denken. Dan zullen je ogen opengaan! 
Tot slot Freddy, hou op met het verkopen van kletskoek!  De meeste inwoners van Grave hebben je wel dóór.  Je bewijst er de Arena geen dienst mee, en de gemeente Grave nóg minder!
Louis Sparidans
 
 
 
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.