Goed van de LPG

Laat ik met een positief geluid beginnen. Het is goed van de LPG om aan te kondigen met een motie te komen waarin wordt opgeroepen gesprekken aan te gaan met zowel de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk als met de Provincie.
Het is ook wel begrijpelijk. Uit de inwonersraadpleging is vooral naar voren gekomen dat de binding tussen de inwoners van Grave met de LPG vér te zoeken was. Er was nog slechts voor één derde steun te vinden onder de bevolking voor het stokpaardje van de LPG: het behoud van de zelfstandigheid van Grave.
Als niet de LPG deze motie al zou hebben aangekondigd, was toch al wel te verwachten dat tenminste de rest van de gemeenteraad er zo over denkt.
Maar, er moet nu wél serieus worden nagedacht over WIE deze gesprekken gaan voeren. 
Zeker NIET de wethouders en/of raadsleden die zich de afgelopen maanden zo laatdunkend hebben uitgelaten tegenover de provincie en Land van Cuijk en bij herhaling in het openbaar hun twijfels uitspraken over de betrouwbaarheid van deze bestuursorganen.
Het ligt dus NIET voor de hand dat vertegenwoordigers van de LPG hierbij betrokken worden. Dat zou de onderhandelingen alleen maar verder kunnen schaden. Het gaat immers om de belangen van verreweg het grootste gedeelte van de Graafse inwoners. En die lijken me NU juist NIET in handen van de LPG op de beste plaats.
 
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.