Bemerkingen bij de begroting van de Gemeente Grave over 2015

Het belangrijkste gedeelte om een begroting goed te kunnen beoordelen wordt node gemist. En dat is een overzicht van alle kostencategorieën, alvorens een toerekening plaatsvindt naar alle programmaonderdelen.

Zoals de totale personeelskosten (onderverdeeld naar personeel in loondienst,  gedetacheerd personeel en externe adviseurs).Maar ook de kosten van huisvesting (afschrijving en rente, huren, onderhoudskosten, energiekosten e.d.), de algemene kosten, directe kosten enzovoorts.

Behalve een opsomming van deze begrote kosten voor het jaar 2015 zijn voor een goede beoordeling ook de vergelijkende bedragen van vorig jaar (2013)  en de voorlopige uitkomsten van het lopende jaar (2014) noodzakelijk (drie kolommen dus).Pas dan kan goed vergeleken worden waar een trend waarneembaar is in kostenstijgingen of kostendalingen.Hierop aansluitend kunnen meteen de belangrijkste oorzaken daarvan worden toegelicht.

 Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.