De HANSA-affaire, het Wisseveld-debacle en de VVD

‘Boxmeer blunderde erop los rond Hansa’.

‘Regionale rekenkamercommissie velt vernietigend oordeel’.

‘Oppositie uit zware kritiek op college van BenW.’

‘Iedereen wist het al, behalve de gemeente Boxmeer zelf; de deal rond een groot, nieuw oncologisch ziekenhuis was gebaseerd op luchtkastelen uit de koker van de dubieuze zakenman Lex de Lange. Dat stelt de regionale rekenkamercommissie vast in een voor de gemeente vernietigend rapport.’

 

Bovenstaande regels stonden als aankondigingstekst te lezen in een artikel in de Maaslandeditie van De Gelderlander van 12 juli 2017.

Het artikel was geschreven naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk waarin de harde conclusie getrokken werd dat de gemeente Boxmeer nogal dubieus gehandeld had inzake de geplande bouw van het kankerziekenhuis HANSA.

Wat mij verbaast is de houding binnen de regionale VVD waar in Boxmeer de partij oppositie voert en in Grave deel uitmaakt van de coalitie. Wat schreef de Boxmeerse VVD naar aanleiding van HANSA-affaire? Lees dan de volgende tekst, zoals die (letterlijk overgenomen) op Google te vinden was.

“Van luchtkasteel naar zeepbel, de tragiek van verloren transparantie”

Door Marco van den Berg op 26 februari 2016

Er is al zoveel over gesproken. Hansa, Hansa en nog eens over Hansa. Maar is er eigenlijk al genoeg over gezegd? Wij vinden in ieder geval van niet.

Natuurlijk waren er voordelen, spin-off, zoals bijvoorbeeld de bouw van een bestralingsbunker. Echter, de echte waarheid is nog steeds niet boven tafel. Hij ligt nog altijd in de diepste kerker van dit prachtige luchtkasteel verborgen.

Onder het mom van geheimhouding is deze kluis voorzien van zware dubbele houten deuren en kettingsloten van minimaal 750.000 stalen links. Maar kerkers liggen meestal opvallend dicht bij de beerput. En hoewel deze beerput ook afgesloten is, beginnen de onfrisse geuren langs de randen wat omhoog te kruipen. Het wordt tijd dat er echt een frisse wind komt waaien. Die put en die kerker moeten leeg.

Wat betekent transparantie nog in Boxmeer op deze manier? Met een meerderheid in de Raad is het makkelijk om dit onder 'geheim' te houden. Maar de mensen van Boxmeer willen nu toch echt weten hoe het allemaal in elkaar zit. Hoe zat het nu met die verdwenen tonnen, betaald door alle inwoners van Boxmeer? Wat is er over gebleven van deze eens zo mooi gepresenteerde illusie, en hoe liggen de verantwoordelijkheden?

Hoe kun je zo nog vertrouwen uitstralen als college of als Raad als één van de fundamenten van de democratie, namelijk transparantie naar de burgers, met voeten wordt getreden? En waarom precies? Zijn we bang dat er blunders naar buiten worden gebracht? Worden er ego's geschaad? Doet dit de lokale politiek geen goed? Wij roepen het college en de Raad dan ook op om nu eindelijk eens openheid van zake te geven. Veeg die beerput schoon. Haal de geheimhouding eraf, trek er lering uit en analyseer het in de openbaarheid van de Raad. Neem je verantwoordelijkheid!

Want als dit maar blijft voortsudderen, dan zou dit luchtkasteel wel eens kunnen veranderen in een enorme zeepbel. En zeepbellen spatten uit elkaar…Allemaal. En daar zit geen partij op te wachten als dit vlak voor de verkiezingen gebeurt…”

VVD-fractie
Boxmeer

Als we in het kader van de HANSA-affaire de steekwoorden blunderen, bouwdeals, luchtkastelen, kritiek op college, regionale rekenkamercommissie, vertrouwen, transparantie, beerput en openheid van zaken bij elkaar zetten dan, dan doemt aan de horizon van mijn geheugen het Graafse Wisseveld debacle op. Een bouwproject met een parallelle geschiedenis. Echter, gaat het in Boxmeer om honderdduizenden Euro’s, in Grave ging het om miljoenen, waar nooit enig politieke verantwoording voor is afgelegd. Toch?

Gezien het bovenstaande rijst bij mij de vraag of de regionale VVD een eensluidende politieke koers volgt, wat bij een eventuele herindeling van groot belang is. Of is er sprake van kameleonpolitiek? Een opportunistische politiek die afhankelijk is van de situatie of de partij wel of niet in gemeentelijke coalities zitten.  

Wil Baaijens; www.gravepolitiek.nl

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.