Open brief aan de raadsleden van de gemeenteraad van Grave.

Kadernota 3.

 Geachte raadsleden.                                                                   20 september 2017.

 Op de 4e en 15e september jl. zond ik u e-mails met vragen over het artikel: “Gemeenteraad Grave stemt in met Kadernota” in de Graafse Courant van 18 juli 2017. Slechts een raadslid nam de moeite om te reageren.

 1e.

De wethouder schrijft:” Als gemeente hebben we uiteindelijk weinig knoppen om aan te draaien als het gaat om het verkrijgen van extra inkomsten. Een daarvan is Onroerend Zaakbelasting (OZB). De OZB wordt verhoogd met 2%, in plaats van 3,25% de afgelopen jaren. Wij willen onze inwoners niet onnodig belasten. Overigens staat 1% OZB-verhoging gelijk aan circa € 15 per huishouden.

 Bovenstaande vind ik een nogal wollige omschrijving over een waarschijnlijkheid dat in de gemeente Grave de huiseigenaren belast worden met te hoge OZB-tarieven om de begroting sluitend te maken. Immers de in rekening gebrachte tarieven liggen ruimschoots boven de   macronorm die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken.

Veel burgers zullen nooit van de term “macronorm” gehoord hebben en u hebt bij het bepalen van de jaarlijkse tarieven het ook nooit nodig gevonden om hierover met de burgers te communiceren.

 De macronorm is een afspraak van gemeenten met minister Plasterk (Ministerie van Binnenlandse Zaken) om een percentage vast te leggen om de OZB-tarieven maximaal te laten stijgen. De OZB is de grootste inkomstenbron van een gemeente en is gebaseerd op stijging of daling van de WOZ-waarde van woningen en een daaraan gekoppeld OZB-tarief. Dit met de bedoeling om de jaarlijkse belastingopbrengsten op gelijk niveau te houden. Gaat de gemiddelde WOZ-waarde naar beneden dan kan en mag de raad een hoger OZB-tarief instellen. Gaat de gemiddelde WOZ-waarde omhoog dan kunnen de OZB-tarieven omlaag. Hierdoor wordt voorkomen dat bij stijging of daling van de WOZ-waarden de belastinginkomsten van de gemeente te veel zou fluctueren. Het is aan de raad te besluiten of de OZB-tarieven omhoog of omlaag kunnen. Dit zal op een open en transparante manier met de burgers gecommuniceerd moeten worden.

Te hoge OZB-percentages betekent het onnodig belasten van huiseigenaren!

Als de wethouder, een half jaar voor de verkiezingen, de Graafse goegemeente meent te moeten verblijden met; ‘iets minder meer’, dan komt dat bij mij meer over als politieke reclame voor de coalitie. Niet als bestuurskrachtig beleid. Trouwens; was het niet de oppositie die in het recente verleden in een raadsvergadering pleitte voor “iets minder meer” belastingverhoging?

 2e.)

Wat de wethouder bedoelt met: “Overigens staat 1% OZB-verhoging gelijk aan circa € 15 per huishouden”, is mijns inziens onzin. De OZB is in wezen een vlaktaks waarbij het belastingtarief voor iedere WOZ-waarde hetzelfde is. De situatie dat 1% verhoging gekoppeld zou zijn aan circa € 15 per huishouden is afhankelijk van de WOZ-waarde.

 3e.)

Als ik de cijfers van mijn persoonlijke ‘Aanslag gemeentelijke belastingen’ in de onderstaande tabel samenvat (geel gemerkt) en vergelijk daarin de jaarlijkse macronormen met de werkelijke verhoging van de Graafse OZB-tarieven dan zit daar een aanmerkelijk verschil tussen. Ten nadele van mijn portemonnee wel te verstaan.

Op zich heb ik geen bezwaar tegen een extra verhoging van de OZB, mocht dat nodig zijn, maar communiceer dan wel waarom zo’n extra verhoging nodig is. Of vindt u dat niet nodig?                                                 

 

Jaar van

grondslag

WOZ-waarde

Betaalde

OZB in €

Toegepaste

Ozb-verhoging

 in %

Macronorm

in %

Graafse

OZB- tarief

In %

Tariefverschil

Macronorm en

OZB-tarief in %

2010

286.000

277

n.v.t

4,3.

onbekend

n.v.t.

2011

293.000

294

6.1

3,5

0.1005

n.v.t.

2012

285.000

307

4,4

3,75

0,1078

7,26

2013

275.000

325

5,9

3

0,1056

-2.2

2014

257.000

334

2,7

3,5

0,1134

7,4

2015

249.000

348

4,2

3

0,1397

23

2016

254.000

375

7,6

1,57

0,1478

5,8

2017

259.000

391

4,3

1.97

0,1511

2,2

 

Let op:

·         Sinds 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van bijvoorbeeld 0,1000 wil zeggen dat 0,1% van de WOZ-waarde als belasting geïnd kan worden. Door af te wijken van de met de minister afgesproken macronormen wordt met een hoger  toegepaste OZB-tarief de huiseigenaren extra belast.

·         Volgens gepubliceerde OZB-tarieven van de 67 Brabantse gemeenten van de jaren 2013 t/m 2017 (www.cijfernieuws.nl) staat Grave afwisselend op de 6e of de 7e plaats van de 10 duurste gemeente. Mill/ st. Hubert stond in die jaren nog hoger dan Grave.

·         Van de 5 gemeenten die samen het L.v.C. vormen staat Grave op de tweede ( duurste) plaats.

·         Van de 15 omliggende gemeenten bezet Grave  de 7e plaats als dure gemeente. De euforie van een der coalitiepartijen dat de lastendruk in Grave ten opzichte van de ons omringende gemeenten bijzonder laag zou zijn is dan ook misplaatst en nieuws voor de fabeltjeskrant.

·         De  inflatiecorrectie volgens de CPI-jaarinflaties: 2013/1,7%, 2014/0,7%, 2015/0,7%, 2016/1%, 2017/?.

 

Bronnen;

VEH (Vereniging Eigen Huis)./

CBS. / www.cijfernieuws.nl./

COELO./ Nl.inflatation.eu/

www.OZOO.nl / www.WOZ-waarde.nl/

 M.v.gr. Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl        
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.