Een brief van burgemeester Roolvink aan de minister

‘Bij het streven naar een integere overheid hoort een zo optimaal mogelijke screening van kandidaten voor deze functie’, schrijft Roolvink.’ Een citaat uit de Gelderlander van 2 november.*1) Het gaat over screening van wethouders voordat ze worden aangesteld. Behalve dat het taalkundig erg lastig wordt om iets optimaler dan optimaal te doen,*2) roept de gedachte van onze burgemeester ook om inhoudelijke redenen kanttekeningen op. Het klinkt erg proactief voor een bestuurder op te roepen tot een optimale screening en de minister van Binnenlandse daarover te beleren als het slimste jongetje van de klas. Hij had zijn epistel vergezeld kunnen doen gaan van een beschrijving van hoe uitstekend hij de integriteit van het Graafse bestuur heeft geregeld en daarmee een nog pienterder indruk kunnen maken. Maar dan wordt het een lastig verhaal. Af en toe laat hij het begrip ‘integritisme ’*3) vallen, alsof het een aandoening is nadruk te leggen op de integriteit van politici en bestuurders. Maar, edelachtbare, tegen deze ziekte heeft onze plaatselijke overheid een effectieve resistentie ontwikkeld door het er nooit over te hebben, zolang het er niet om te doen is anderen de maat te nemen.

Graafse democratie als rolmodel?

De werkelijkheid waarin de wijsheid van de burgemeester geworteld is, bestaat uit doofpotten vol integriteitsschendingen in het Wisseveld. Hadden allemaal voorkomen kunnen worden als ons bestuur zich iets gelegen had laten liggen aan zijn integriteit. Belangen verstrengelende bestuurders zouden zich bewust gemaakt hebben van de verleidingen waaraan ze weerstand hadden moesten bieden. Collega’s  hadden een gerede aanleiding gehad om elkaar aan te spreken. Dat heeft Grave allemaal afgedaan met schouderophalen en wegkijken. Het is een situatie die nog altijd voortduurt. Voor de laatst benoemde commissie- en raadsleden is, evenmin als voor alle andere, helemaal niets geregeld om hen (elkaar) een richtsnoer te bieden voor integer gedrag. Kan de burgemeester wel suggereren dat het een vorm van ‘integritisme’ is om het daar bij voortduring over te hebben maar precies daar bijt de slang in zijn staart. Hoe integer is het als bestuursleden en politici het verrekken om zich aan te laten spreken op hun gedrag en daarmee op hun integriteit? Met als niet uitgesproken argument dat gewone burgers maar beter hun mond houden. Hoe integer is een burgemeester die met besmuikte trots rond babbelt dat hij niet leest wat zijn critici schrijven? Daarover zou ook best eens een briefje geschreven mogen worden aan de minister; Graafse democratie als (rol-)model voor het hele land.

Totaal verloederd bestuursklimaat

Een burgemeester die met beide ogen open nog niet ziet dat hij geen enkel integriteitsbeleid voert, afgezien van wat ‘window dressing’. Een burgemeester die zelfs de Rekenkamer namens ‘zijn’ raad afzeikt als die een onwelgevallig oordeel geeft over het gevoerde beleid. Een burgemeester die er voor Piet Snot bij zit als Ben Peters (CDA) de heilige Aloysius uithangt en ondertussen burgers tracht te naaien die hem aanspraken op zijn integriteit.*4) Diezelfde burgemeester zou nu opeens op de bres staan voor de integriteit van nieuw te benoemen wethouders (raadsleden)? Een burgemeester die niet (b-)lijkt te zien dat zijn VVD alle zeilen bijzet om een partij voor integere bestuurders en politici te zijn (Liberaal Manifest)*5). Een burgemeester die het waarschijnlijk ook graag anders zou zien in Grave maar niet in staat is om enig verschil te maken in ons totaal verloederd bestuursklimaat.

Verdomhoek van de geschiedenis

‘Een beetje integer bestaat niet!’*6) Het was een wijze les van minister Ien Dales. Het tegenovergestelde is even waar: ‘een beetje corrupt bestaat niet!’ Of ‘een beetje frauduleus (bedrieglijk)…! Pas je deze wijsheden toe op Grave, zijn bestuur en zijn politici, dan zie je onmiddellijk dat er een wereld te winnen is. Het is het verhaal van de rotte appel en de mand*7). Er is een wereld (toekomst) te winnen door nou eens een keer orde op zaken te stellen. Een bestuur dat niet wil weten van zijn verleden en zijn knoeierijen, blokkeert zijn heden en zijn integriteit. Ook al zijn alle raadsleden keurige en rechtschapen mensen (daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan), de situatie waarin ze zich hebben gewurmd, zet hen in de verdomhoek van de geschiedenis. Er is geen eer te behalen in een bestuur dat zijn integriteit niet op orde heeft. Bij alles wat Graafse bestuurders en politici doen en zeggen, resoneert hun sjoemelgeschiedenis mee. Er kan helemaal niets veranderen zolang die geschiedenis niet naar behoren verwerkt is.

Vies luchtje

Als onze burgemeester zich aan de minister presenteert als het slimste jongetje in de burgemeestersklas, zit daar een vies luchtje aan. Een gemeente die het vertikt om haar integriteit op orde te brengen en geen enkele (mede-)bestuurder durft aan te spreken op zijn integriteit. Een gemeentebestuur dat het zelfs vertikt de bijbehorende codes te lezen en het volledig laat afweten om die in (eigen) beleid om te zetten… Het klinkt allemaal als de vos die de passie preekt.*8) Hoe geloofwaardig kan zo’n burgemeester zijn? Even geloofwaardig als ons hele stadsbestuur; het lijkt ze geen reet te interesseren.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl  

*1) https://www.gelderlander.nl/maasland/burgemeester-grave-wil-ook-wethouders-screenen~a6326bed/
*2) optimaal betekent: het beste
*3)
http://www.deambtenaar.nl/2015/09/integritisme-kent-u-dat-woord/
*4)
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/columns/274-hou-toch-eens-op-de-zielenpiet-uit-te-hangen-raadslid-peters
*5)
http://dnpprepo.ub.rug.nl/9900/1/lib-manif05.pdf
*6)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ien_Dales
*7)
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=een%20rotte%20appel%20in%20de%20mand
*8)
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=Als%20de%20vos%20de%20passie%20preekt
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.