Een drietal kritische bemerkingen

Onze burgemeester, Lex Roolvink, is best een aardige man. Meestal vriendelijk en meelevend. Dat pleit voor hem. Als bestuurder, heb ik echter wél mijn twijfels bij hem. Hij is niet doortastend en laat vaak de ‘dingen’ op zijn beloop. En dat is jammer. Van een burgemeester mag verwacht worden dat hij een visie heeft op de toekomst van de gemeente, maar in de praktijk zie ik in hem meer een super-ambtenaar, die ‘de regeltjes’ hanteert en de toekomst van Grave uit het oog verliest. 
Dat bracht mij ertoe, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het gemeentebestuur van Grave gedurende de afgelopen drie weken, om hem in drie afzonderlijke hoofdstukjes nader te schetsen. Hierna volgen ze.

Onze burgemeester vindt een zondebok

Geen enkele burgemeester geeft graag toe dat hij fouten heeft gemaakt en zeker niet onze burgemeester, Lex Roolvink. Toch stond hij drie weken geleden toe dat de LPG, VVD en Keerpunt 2010 een onmogelijke motie aannamen, met de indirecte bedoeling om Grave nóg vier jaar langer in gijzeling te houden. Ofschoon ontegenzeggelijk zal blijken dat zoiets niks uithaalt, de burgemeester ‘stond erbij en keek ernaar’.
Hij merkte niet eens op dat zulks eigenlijk helemaal niet door de beugel kon, totdat de pers en kritische toehoorders op de publieke tribune van verbijstering bijna van hun stoel vielen.
Maar, hij heeft een zondebok gevonden. Het zijn de drie eerdergenoemde partijen die hem vooraf niet genoeg zouden hebben ingelicht, zelfs niet zijn eerste rechterhand, de 1e loco-burgemeester, en aartsmoeder van de LPG, wethouder Anja Henisch, die er 100% zeker alles van wist.
Burgemeester, steek gewoon uw hand in eigen boezem. Zo goed als iedereen op de publieke tribune wist u drommels goed wat er aan de hand was, maar u liet het doodgewoon gebeuren! Door úw handelswijze blijft Grave nog tot 2026 zogenaamd zelfstandig, met alle gevolgen van dien. Er is geen enkel belang voor de inwoners van Grave mee gediend. Integendeel, de inwoners, alsook alle Graafse ondernemers zullen ervoor moeten boeten en er steeds verder op achteruit gaan.
Zeg niet, dat u daar nog nooit van hebt gehoord. Zo ja, ik vind het heel vervelend om het moeten zeggen, maar dan bent u geen knip voor uw neus waard.

Onze burgemeester leest NOOIT kritische stukjes

Van meerdere raadsleden heb ik afgelopen jaren gehoord dat onze burgemeester adviseert NOOIT kritische stukjes over de gemeente Grave te lezen. Hij doet dat zelf ook niet, zegt hij erbij. Ik begrijp dat wel. Het houdt hem op de been. In zijn ogen gaat het allemaal perfect met het gemeentebestuur van Grave en hij aanbidt als het ware volledig de Lokale Partij Grave (de LPG), als zijnde zijn steun en toeverlaat.
Ik vind ook: ieder zijn recht. Gelukkig leven we in een maatschappij waarbij er recht van meningsuiting bestaat. We hoeven het niet altijd met onze overheid eens te zijn. Onze overheid staat regelmatig onder druk. We kunnen helaas niet altijd meer op onze overheid vertrouwen. Ik vind dat zeer jammer, maar het is helaas niet anders. Ook de inwoners van Grave ervaren dat voortdurend.
Onze burgemeester heeft de macht over Grave volledig in handen gegeven van de LPG, hoewel ze volgens een recente peiling van De Gelderlander nog nauwelijks voor 14 procent steun genieten van de Graafse bevolking, goed voor slechts voor twee van de vijftien raadszetels.
Onze burgemeester is daar niet gevoelig voor en waarschijnlijk weet hij dat ook niet, juist omdat hij van kritiek op het Graafse gemeentebestuur NIKS wil weten. 
Ik besef terdege dat deze opmerkingen niet vleiend zijn voor onze burgemeester, maar indien hij volhardt in zijn opvatting om geen kennis te nemen van kritische opmerkingen, treft hem zulks ook niet rechtstreeks. 

Onze burgemeester is trots

Onze burgemeester, Lex Roolvink, is trots op zijn functie, dat mag. Voorts is hij trots op ‘zijn’ stadje, dat mag zeker. Maar hij is ook trots op zijn LPG-wethouders Anja Henisch en Rick Joosten en de daarachterliggende LPG-fractie in de gemeenteraad. Dat wordt opnieuw een twijfelgeval. Ik snap zijn eerbied voor de LPG wel, ofschoon …. hij zou beter moeten weten.
Natuurlijk, de LPG haalde bij de verkiezingen van 2018 zes van de vijftien zetels in de gemeenteraad binnen en inderdaad, de LPG doet sindsdien alsof zij, en zij alleen, de bevoegdheid hebben om Grave te besturen. Maar hebben ze daarbij het belang van de Graafse inwoners voor ogen?
Helaas, verre van dat. Op papier en in de Arena doen ze wel alsof. Natuurlijk, als partij zou ik dat ook propageren, als ik de macht in Grave wilde hebben. Maar als het om kernen-democratie gaat, waar andere gemeenten binnen het Land van Cuijk zich volop voor inzetten, dan is de LPG ‘niet thuis’. 
Zij houden niet van pottenkijkers. Burgers moeten zich niet te veel bemoeien met de politiek. De LPG vindt dat ze het altijd beter weet, wat goed voor u is. Daar heeft ze u helemaal niet bij nodig.
En kennelijk vindt onze burgemeester dat ook. Hoe trots kun je zijn op zo’n gemeenteraad? Helaas, we moeten er nog wel een tijdje mee doen, zoals het er nu naar uitziet. In ieder geval tot 2022. Dan mogen we weer kiezen.
Louis Sparidans
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.