Hoe staat Grave ervoor?

 

 

De Lokale Partij Grave, de VVD en Ben Litjens

hebben er met elkaar voor gezorgd dat Grave in het Land van Cuijk geïsoleerd is geraakt. Grave staat buiten spel. Deze partijen menen dat Grave beter zelfstandig kan blijven ondanks de slechte financiële positie.

In veel opzichte staat Grave er beroerd voor, financieel, ambtelijk en politiek stevent de gemeente af op een ramp.

 

In deze eerste aflevering van 'hoe staat Grave ervoor' ziet u de uitkomsten van een peiling van de Vereniging Nederlandse Gemeente. De peiling is van 2018 en geeft aan hoe de gemeenten in Nederland ervoor staan met betrekking tot voor inwoners belangrijke onderwerpen. In de tabel staan negen stellingen. Burgers moesten aangeven of ze het met de stelling eens waren. 

Hieronder de uitkomsten. Naast de resultaten van Grave staan de landelijke gemiddelden.

De conclusie is: Grave scoort als kleine gemeente op alle aspecten beduidend lager dan het gemiddelde.

De resultaten zijn ook te vinden op de site ‘Waar staat je gemeente’. 

 

 

DE STELLINGEN

GRAVE

NL

DE GEMEENTE DOET WAT ZE ZEGT

17 %

29 %

DE GEMEENTE STELT ZICH FLEXIBEL OP

18 %

26 %

DE GEMEENTE BETREKT DE INWONERS BIJ HAAR PLANNEN

22 %

35 %

DE GEMEENTE BIEDT RUIMTE VOOR INITIATIEVEN

26 %

38 %

DE GEMEENTE LUISTERT NAAR DE INWONERS

18 %

29 %

HET GEMEENTELIJK GROEN WORDT GOED ONDERHOUDEN

46 %

56 %

INWONERS EN ORGANISATIES KRIJGEN VOLDOENDE RUIMTE OM IDEEËN EN INITIATIEVEN TE ONTPLOOIEN

20 %

36 %

INWONERS HEBBEN VERTROUWEN IN DE WIJZE WAAROP DE GEMEENTE WORDT BESTUURD

19 %

32 %

ER IS VOLDOENDE TOEZICHT OP DE NALEVING VAN REGELS

25 %

30 %

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.