Coronacrisis en daarna

Naar gelang de huidige coronacrisis voortduurt, over één ding raken steeds meer mensen het eens: onze maatschappij zal veranderen! Niet alleen hoe mensen met elkaar omgaan, ook instituties zullen veranderen. Ondanks alle ellende die we thans ervaren, zal dát uiteindelijk de ‘winst’ zijn van deze crisis. 
Niet iedereen zal daar meteen blij van worden. Ik denk daarbij aan vele bedrijven en ondernemers, waarvan waarschijnlijk een groot deel vooralsnog hoopt dat de tijd van ‘business as usual’ zal terugkeren. Ik verwacht dat echter niet en hoop het ook niet.
Ook de overheid zal rekening moeten gaan houden met veranderingen. Zelfs de politiek zal eraan moeten geloven, is mijn vaste overtuiging. En ik hoop dat ook. Oók op lokaal niveau. Het geharrewar, waarbij politieke partijen eerder elkaars tegenstellingen opzoeken dan te proberen om samen te werken, zal moeten verdwijnen. 
Het belang van de bevolking zal weer bovenaan moeten staan. Tot dusver zeiden ze dat ook geregeld, maar hun handelen stond daar vaak lijnrecht tegenover. ‘Eigenbelang eerst’, leek het vaak.
Het is ‘niet leuk’ dat deze coronacrisis is ontstaan, zeker niet als ik denk aan al die mensen die daar direct of indirect slachtoffer van zijn geworden. Dat verplicht ons des te meer, om de onderlinge solidariteit die we thans opbouwen ook nadien vast te houden.
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.