De Hoge Raad in de verdomhoek

Het is een bekend verschijnsel in de politiek: de boodschapper van slecht nieuws beschimpen en de boodschap zelf verzwijgen.
In een artikel in de Arena van 11 juni schrijft Freddy Klooté over het scheepswerfdrama. In 2019 heeft het gerechtshof bepaald dat de gemeente Grave schuldig is aan het faillissement van de scheepswerf. Grave diende op te draaien voor miljoenen aan schadeclaims. Tegen beter weten in meende de gemeente tegen dit vonnis in cassatie te moeten gaan. De definitieve uitspraak van de Hoge Raad komt in oktober en die ziet er slecht uit voor Grave. De advocaat-generaal die de vonnissen van de Hoge Raad voorbereidt, verwerpt alle bezwaren van de gemeente. Het wordt dus flink dokken.

Laten we de Hoge Raad eens aanpakken.

Klooté -erkend spreekbuis van het college en de Lokale Partij Grave- vindt dat niet leuk. Wij- als belastingbetalers- ook niet, de Graafse burgers draaien er immers voor op. In zijn relaas in de Arena rept Klooté met geen woord over de oorzaak van het leed, dat de gemeente Grave de scheepswerf moedwillig heeft gedwarsboomd en zo aanstuurde op de ondergang van de werf. Nee, Klooté richt zijn pijlen op het hoogste rechtscollege van dit land, de Hoge Raad.
Klooté schrijft nogal valselijk en respectloos over de Hoge Raad.: “Het allerhoogste gerecht in ons land heeft blijkbaar een adviseur nodig. Ik vraag me af waarom. Te veel werk om alle dossiers te lezen? Te druk voor een eigen mening?” 
Klooté geeft er blijk van geen notie te hebben van de rol en de werkwijze van de Hoge Raad. We vatten het voor zijn begrip kort samen. 

De Hoge Raad in een notendop 

De Advocaat-Generaal schrijft onafhankelijke adviezen voor de Hoge Raad. Het gaat over lastige kwesties. Er moet dan ook serieus naar worden gekeken. De uitspraken van de Raad zijn immers van groot belang voor de rechtsvorming en rechtseenheid in Nederland. Bij elke zaak gaat het om een grote hoeveelheid ingewikkeld dossieronderzoek. Het advies van de advocaat-generaal over de scheepswerf omvat liefst 33000 woorden. De advocaat-generaal gaat nu eenmaal niet over één nacht ijs. Zijn adviezen moeten kwalitatief van een hoog niveau zijn, omdat ze dienen voor het uiteindelijke vonnis van de Raad. 
Klooté insinueert dat de Hoge Raad lui is, dat de Raad het te veel werk vindt om dossiers te lezen en zich gemakshalve bedient van een adviseur. Het is ordinair minachten van 's lands hoogste rechtscollege en de wijze waarop het sinds mensenheugnis werkt. 

De verzekering betaalt?

Maakt Klooté zich boos om de Hoge Raad, over de komende miljoenen claims maakt hij zich minder druk. Immers, zo meent hij, is Grave goed verzekerd. De vraag is of dat zo is. De verzekering keert nooit meer uit dan een miljoen euro en menigmaal helemaal niets. Verzekeringen keren in principe niet uit als de verzekerde zelf schuld heeft aan de schade. Dat is volgens de rechter hier het geval.
Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.