Beste Louis,

Naar aanleiding van je ingezonden stukje “Waarde Ben” op deze website wil ik reageren.

Je bedenkingen tegen de inhoud van het artikel van Ben Litjens in de Arena van 7 oktober 2020 past in een kritische dialoog tussen burger en politiek bestuur in het kader van Burgerparticipatie. Maar je cijfers en argumenten moeten dan wel onderbouwd zijn. 
De discussie over zelfstandigheid of herindelen wordt de laatste tijd toegespitst op de kantelpositie van “wel of geen meerderheid” van Ben Litjens. Ten onrechte! 
Ik herinner mij de politieke stellingname van Litjens dat: wanneer zelfstandigheid niet mogelijk was, hij de voorkeur had voor de kleine herindeling. Hij was tegen de grote herindeling.
Hij baseerde zijn stellingname op:
·        Een rapport van de Erasmus Universiteit (2015) waar uit empirische analyse bleek dat de optimale schaalgrootte van gemeenten over kosten en bestuurbaarheid tussen de 40.000 en 50.000 inwoners lag.
·       De Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave van 28 augustus 2012 (o.a., Provincie Noord Brabant en Vereniging Brabantse Gemeente) waarin het advies was om niet met de gemeente Boxmeer samen te gaan.
Je kunt Litjens van alles verwijten maar zijn standpunt over zelfstandigheid of kleine herindeling (Cuijk, Grave en Mill) was een duidelijke politieke beginselverklaring.  Dat de kleine herindeling zonder raadsdiscussie van tafel werd geveegd kan je Litjens niet aanrekenen. Daar moeten andere partijen aansprakelijk voor worden gesteld.
Wat de deplorabele financiële toestand van Grave betreft en de daarbij horende sluitende begrotingen? Sinds 2010 is er geen sluitende begroting geweest (met uitzondering van 2014) zonder een greep uit de reserves. Litjens was een van de weinige zo niet het enige raadslid die consequent en terecht de begrotingen afkeurde. Zover ik weet liet hij zich door een registeraccountant adviseren.
Litjens sprak zich, als een van de weinige raadsleden, i.v.m. met de hoge kosten, tegen het  Kranenhof-project. 
Wat betreft de cijfers van de opiniepeiling van 21 maart 2018 het volgende; aan de opiniepeiling konden alleen de 9.838 Graafse stemgerechtigden hun stem uitbrengen. Dus niet alle inwoners. Na het tellen van de stemmen bleken er slechts 5.486 (55,76%) van de 9.838 stemgerechtigden een opiniestem te hebben uitgebracht op een van de drie hieronder aangehaalde keuzes.
a.) te stemmen voor Grave als ‘Zelfstandige gemeente’,
b.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert: de zogenaamde ‘Kleine herindeling’,
c.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis: de zogenaamde ‘Grote herindeling’.
De uitslag van de opiniepeiling was:
1e.) 4.255 (43,4%) niet-stemmende stemgerechtigden burgers gaven aan geen interesse te hebben in de opiniepeiling. 
2e.) 2.357 (24 %) kozen voor zelfstandigheid.
3e.) 1.855 (18,9 %)  kozen voor de ‘kleine herindeling’.
4e.) 1.274 (13 %) kozen voor de ‘grote herindeling’.  
Conclusie.
De winnaar van de gemeentelijke opiniepeiling was de groep van Niet-stemmers, met 43,3% van de stemgerechtigde inwoners van Grave. 
Voor een groot deel zullen dat burgers zijn geweest die geen vertrouwen meer hebben in de lokale politiek en waarschijnlijk vinden dat stemmen voor het warrige/twistzieke politiek bestuur in Grave geen enkele zin heft en denken “Geef mijn portie maar aan Fikkie. Het is toch één pot nat”. Dat politiek cynisme wordt steeds meer regel dan uitzondering, dankzij de rommelige bestuurlijke uitstraling  op de Graafse politieke bühne.
Het fenomeen ‘niet-stemmers’ ligt al jaren op de ontleedtafel van de politieke wetenschap, maar  politici  hebben (opportunistisch) geen haast daar meer duidelijkheid over te krijgen. Ondertussen wordt de desinteresse van de burgers in het politiek beleid van onze gemeente groter en ondergraaft het ons democratisch systeem.
Ik wil opmerken dat het percentage gerechtigden stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen:
·       in 2006; 63% was,
·       In 2010; 57,3%, 
·       in 2014 54,1%,
in 2018, ondanks de aanzuigende werking van de opiniepeiling: 57,8% was.
Dat meer dan vier op de tien stemgerechtigden in Grave al jarenlang niet meer meedoen aan het democratisch feestje dat verkiezingen heet, geeft aan dat het duidelijk moet zijn dat  veel burgers geen vertrouwen/interesse  meer hebben in hun overheid.
Competente politici (raads- en commissieleden, burgemeester en wethouders) zouden daar al lang vraagtekens bijgezet moeten hebben. Helaas niet in Grave.
M.v.g., Wil Baaijens.
 
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.