De vestingvisie en de voortgang van het Emab-project.

Op 2 november en 19 december 2017 organiseerde de gemeente stadsgesprekken in het kader van de participatieve democratie (oftewel de meervoudige democratie), waarbij het de bedoeling was vorm te geven aan bestuurlijke transparantie en de daarbij passende medezeggenschap van de burger. Aan de orde was de “Visie op vestingstad Grave” zoals die gepresenteerd werd door het stedenbouwkundig bureau “WEST8” uit Rotterdam.  De leidraad bij deze gesprekken was de door “West8” ontworpen schetsmatige samenvatting van die visie *1)
Uit die gepresenteerde visie wordt duidelijk, dat “WEST8” voortborduurt op de oorspronkelijke visie van de gemeente uit 1996 *2). Belangrijk onderdeel van die visie was het behoud van de gordel van groene elementen rond de binnenstad: de uiterwaarden, het Stoofpark en het stadspark. Uit de duidelijke samenhang van de “WEST8”-visie en de oorspronkelijke visie blijkt dat het nooit de bedoeling geweest is of kan zijn om onderdelen van de groene gordel op te offeren ten bate van economisch gewin op korte termijn voor de private projectontwikkelaar GBB en/ of legesinkomsten van de gemeente.

1. Binnen de bovenstaande context past het dan ook geenszins dat burgemeester en wethouders op 22 november in ‘De Gelderlander’ *3) de Gravenaren en hun gemeenteraad (!) laten weten dat het bouwblok op de Emab-locatie niet zeven maar vijf verdiepingen gaat tellen en dat, wij citeren, (…) “de landtong waar het blok gebouwd moet worden, minder groot zal worden dan aanvankelijk gedacht.”
Het genoemde artikel impliceert immers dat er wel degelijk vergevorderde plannen zijn om op de Emab-locatie (de voormalige betoncentrale) en dus in de uiterwaarden, te gaan bouwen!
Een en ander brengt ons tot de vraag of de vrij definitief ogende opstelling van onze burgemeester en ons college duidelijk ook onderdeel is geweest van de boven genoemde “stadsgesprekken”? Dit is van groot belang, omdat er sprake is van een bouwblok van 47 woningen op de Emab-locatie hetgeen in flagrante tegenspraak is met de ‘Vestingvisie’ van “WEST8). Als in de stadsgesprekken gezwegen is over bebouwing op de Emab-locatie, is onze vraag aan de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder(s): waarom zwijgt/ zweeg u hierover in de stadsgesprekken? En in het verlengde hiervan: is er beleidsmatig wel enige samenhang tussen de Vestingvisie en de plannen rond de Emab-locatie?  Welke rol heeft de gemeenteraad zich hier toebedeeld? Speelt die wel een rol? Of moeten we hier, zoals vaker, spreken over de raad voor spek en bonen?

2.
Politieke-, bestuurlijke- en ambtelijke rancunepolitiek hebben er in het verleden toe geleid dat initiatieven om het waterfront van Grave professioneel te ontwikkelen nooit tot resultaat hebben geleid. Wordt dat ook het voorland van het “WEST8”-advies: “Visie op vestingstad Grave”? 
Tussen 1995 en 2017 heeft de gemeente zich door de eerdergenoemde rancunepolitiek een aantal toeristisch aantrekkelijke zaken laten ontglippen. We denken dan aan het initiatief van enkele burgers om in de Nieuwe Haven een aanlegsteiger te bouwen voor varend erfgoed.  Ons bestuur en de plannen makende ambtenarij hebben daar hooghartig hun neus voor opgehaald, de steiger geweerd en de betrokken initiatiefnemers de wijk doen nemen naar de Kraaijenbergse plassen *4). De aanlegsteiger had de toeristische aantrekkingskracht van Grave al een aantal jaren kunnen versterken.
Zo had zeker ook de ark ‘Prinses Margriet’, (voorbeeld van varend erfgoed) zeker gepast binnen de ontwikkeling van een historisch waterfront in Grave. Ook die plannen zijn getorpedeerd door juridische scherpslijperij en laffe, kortzichtige gemeente- en partijpolitiek.
Nog zo’n steen des aanstoots is de scheepswerf. Ook hier lijkt de gemeente compleet de boot te missen en is zij zelf het grootste obstakel voor een toeristische ontwikkeling van de kop van de Maaskade toeristisch. Ook zo’n rancune-verhaal waarbij oud zeer de toekomst van Grave blokkeert.

Ben Bongaards, Wil Baaijens; www.gravepolitie.nl

*1) Downloaden: gemeente website/projecten/vestingvisie.

*2) Artikel uit de Graafse Courant, d.d. 27 maart 1996.  “Nieuwe Haven, Koninginnedijk en Havenstraat: Plangebied met veel ontwikkelingsproblemen”.

*3) Artikel uit De Gelderlander, d.d. 22 november 2017. “Twee verdiepingen minder aan Haven”.

*4) Artikel uit de Gelderlander, d.d. 29 december 2017. “Nieuwe ligplaats voor oude schepen”.

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.