Beste Louis.

Graag willen wij (kort) reageren op je ingezonden stuk “De LPG en politiek gewin” op deze website.

Dat de LPG (Lokale Partij Grave) vóór zelfstandigheid van Grave is, is een legitieme politieke stellingname, temeer daar (ook universitaire) onderzoeken aantonen dat de grootte (inwonertal) van gemeenten niet doorslaggevend hoeft te zijn om tot fusie of herindelen te komen maar wel de bestuurskracht van een gemeente. Een belangrijk gegeven is dat de bestuurskracht van een gemeente wordt bepaald door de financiële situatie en de heersende bestuurscultuur. Daar zou de politieke discussie dan ook over moeten gaan. Niet over een vermeend ‘Pluche Kleefkracht Syndroom’ waar alleen de raadsleden van de LPG aan zouden lijden. (*1)

De LPG is, net als Keerpunt, voorstander van een referendum. De LPG hecht dus, net als Keerpunt, waarde aan de mening van de burger. De LPG hoopt, net als Keerpunt, op een goede verkiezingsuitslag op 21 maart. De LPG zal, net als Keerpunt, ons de komende weken blijven bestoken met haar verkiezingsprogramma. Mijn vraag is dan ook: Wat doet de LPG verkeerd wat Keerpunt goed doet?

Je merkt terecht op dat de financiële positie van onze gemeente allerbelabberdst is. Met uitzondering van Ben Litjens stemden Nel Schuts en Henny Bongers, samen met de rest van de gemeenteraad echter wel in met de begrotingen en de jaarrekeningen in de afgelopen raadsperiode. Overigens, een gemeente kan niet failliet gaan, zoals je schrijft, maar wel onder provinciale curatele komen (artikel 12 status). Als je stelt dat de LPG door haar kortzichtigheid hoofdschuldige zou zijn aan de bedroevende financiële positie van onze gemeente, roept dat onmiddellijk de vraag op waarom de meerderheid van de Keerpunt raadsfractie en de rest van de raad het desastreuze financieel beleid steeds heeft goedgekeurd. Wat Keerpunt betreft ging dat weliswaar met tegenzin (voor de bühne?). Maar toch!

Als straks gekozen wordt voor een vorm van herindelen met Cuijk, Grave en Mill en de daarbij horende kerkdorpen, dan zal het voor (stad) Grave al moeilijk worden zich te handhaven binnen zo’n herindeling.

Wordt het een herindeling met Boxmeer en St. Anthonis erbij dan kunnen wij het in (stad) Grave al helemaal schudden. Het is dan ook kortzichtig dat de lokale partij, Keerpunt, zich afzet tegen de lokale partij LPG. Immers als twee honden vechten om een been……… Toekomstgericht zou het politiek gezien logischer, praktischer, en verstandiger zijn dat beide partijen samen zouden opteren voor een, politiek gezien, prominente positie van Grave en haar kerkdorpen binnen de regio. Wij zijn ervan overtuigd dat Ben Litjens en Henny Bongers het met ons eens zullen zijn.

M.v.gr. Wil Baaijens, Ben Bongaards.

www.Gravepolitiek.nl

(*1) Google met de steekwoorden: Opschaling gemeenten, herindelen, fusies en samenwerking, Maarten Allers, het dogma van decentralisatie, Me Judice: Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Sociale vraagstukken: Gemeentelijke herindeling ondermijnt burgerkracht, etc,etc.
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.