De grote winnaars van de opiniepeiling; de niet-stemmers.

In de Maasland editie van de Gelderlander van 9 april 2018 stond onder de titel ‘Kerkdorpen zien fusie wel zitten’ een analyserend artikel over de cijfers van de opiniepeiling en de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. te lezen. Mijns inziens werden in het artikel belangrijke cijfermatige gegevens in een onjuist perspectief geplaatst. 

In het artikel werd geschreven dat: in de hele gemeente Grave gemiddeld 43 procent van de inwoners voor een zelfstandige gemeente koos.  Op 30 april 2017 telde Grave volgens het CBS; 12.378 inwoners. Dat zou betekenen dat in Grave alle inwoners stemgerechtigd zouden zijn en dat 5.323 inwoners gekozen zouden hebben voor zelfstandigheid. Dat is natuurlijk onzin.  Volgens het proces-verbaal “De opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave” blijkt dat na het tellen van de stemmen er slechts (!) 5.486 (55,76%) van de 9838 stemgerechtigden een opiniestem hebben uitgebracht op een van de drie hieronder aangehaalde keuzes.

Los van de raadsverkiezing konden de 9838 stemgerechtigde burgers van Grave op 21 maart jl. in een opiniepeiling ook hun stem uitbrengen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. De keuzes waren:

a.) te stemmen voor Grave als ‘Zelfstandige gemeente’,

b.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert: de zogenaamde ‘Kleine herindeling’,

c.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis: de zogenaamde ‘Grote herindeling’.

Uitslag opiniepeiling in de gehele gemeente.

Het aantal stemgerechtigden burgers in de gemeente Grave bedroeg 9838.

1e.) 4255 (43,4%) niet-stemmende stemgerechtigden burgers gaven aan geen interesse/ vertrouwen te hebben in de opiniepeiling.

2e.) 2357 (24 %) stemgerechtigden kozen voor zelfstandigheid.

3e.) 1855 (18,9 %) kozen voor de ‘kleine herindeling’.

4e.) 1274 (13 %) kozen voor de ‘grote herindeling’. 

Uitslag opiniepeiling in de kerkdorpen.

Het aantal stemgerechtigden burgers in de kerkdorpen bedroeg 2855.

1e.) 1008 (35,3 %) niet-stemmende stemgerechtigden burgers waren ook in de kerkdorpen de grootste homogene groep.

2e.) 784 (27,5 %) stemgerechtigden kozen voor de ‘Kleine herindeling’.

3e.) 589 (20,6 %) kozen voor zelfstandigheid.

4e.) 458 (16 %) kozen voor de ‘Grote herindeling’

Uitslag opiniepeiling in de stad Grave.

Het aantal stemgerechtigden burgers in de stad bedroeg 6983.

1e.) 3308 (47,4 %) niet-stemmende stemgerechtigde burgers waren ook in de stad Grave de grootste homogene groep.

2e.) 1788 (25,6 %) kozen voor zelfstandigheid.

3e.) 1071 (15,3 %) kozen voor de ‘Kleine herindeling’

4e.) 816 (11,7 %) kozen voor de ‘Grote herindeling’.             

Conclusie.

In de kerkdorpen kreeg, buiten de grootste groep niet-stemmers, de ‘Kleine herindeling’ de meeste stemmen. (27,5 %). Daarentegen bleek het verkiezingsstandpunt van het CDA om te kiezen voor ‘De grote herindeling’ slechts een schamele 16 % stemmers te kunnen te kunnen trekken.

In de stad Grave kregen, buiten de niet-stemmers, de ‘Zelfstandigen’ (LPG) de meeste stemmen (24%). De door Ben Peters (CDA) zo gepropageerde ‘Grote herindeling’ kreeg in onze stad een nog schameler opiniewaardering dan in de kerndorpen, namelijk 11,7%.

Vraagtekens!

Duidelijk is dat de niet-stemmers, met afstand zelfs, de grote winnaars zijn van de opiniepeiling. Voor een (groot!?) deel zullen dat burgers zijn die geen vertrouwen meer hebben in de politiek en waarschijnlijk vinden dat stemmen geen enkele zin meer heeft. De “Het is toch één pot nat-filosofie”. Het fenomeen ‘niet-stemmers’ ligt al jaren op de ontleedtafel van de politieke wetenschap, maar de politiek en politici hebben uit opportunisme geen haast daar meer duidelijkheid over te krijgen. Ondertussen beweegt de tendens van de politieke desinteresse zich in neerwaartse richting en ondergraaft ons democratisch systeem. Als ik kijk naar de stand van zaken in onze gemeente, mag ik dan het volgende opmerken?

In 2006 was het percentage stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen 63%, in 2010 was dat 57,3%, in 2014 54,1% en in 2018 ondanks de aanzuigende werking van de opiniepeiling en het referendum slechts 56, 6 procent. Dat meer dan vier op de tien stemgerechtigden in Grave al jarenlang niet meer meedoet aan het democratisch feestje dat verkiezingen heet, wordt door de lokale politiek en de lokale media stilgezwegen. Schijnbaar hangt rondom ‘het niet stemmen’ een taboe, terwijl het toch duidelijk moet zijn dat het fenomeen ‘niet stemmen’ aangeeft dat veel burgers steeds minder vertrouwen heeft in zijn overheid. Competente politici (raadsleden en college) zouden daar al lang vraagtekens bijgezet moeten hebben.     

Politiek cynisme?

Het kernpunt van de afgelopen verkiezingsstrijd was het niet dan wel zelfstandig blijven van de gemeente Grave. Twee partijen stonden in die strijd compromisloos en lijnrecht tegenover elkaar. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, verordonneerd het politiek cynisme dat beide partijen weer hecht blijven samenwerken en op de oude voet verdergaan. Het is dit politiek cynisme dat steeds meer regel schijnt te worden en kiezers weerhoudt te gaan stemmen: Waarom zou je stemmen als de politiek toch één potnat is.

(Wordt vervolgd)

Wil Baaijens: www.gravepolitiek.nl

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.