Graafse VVD komt tot inkeer.

In de Gelderlander van 17 april lezen we: “VVD ziet af van deelname aan coalitie Grave”.

Intern geruzie en slaafs achter het college aanlopen waarbij het eigen VVD geluid nergens was te horen. Vervolgens vlak voor de verkiezingen (in eigen doodsnood) je vastklampen een partij die al min of meer ter ziele was, gevolgd door een campagne die uitblonk in niksigheid. De kiezer heeft er de VVD definitief op afgerekend. Dan rest je niets anders dan je knopen tellen, de rug rechten en opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de VVD zelf ook tot die conclusie komt.

De VVD wil geen deel uitmaken van de nieuw te vormen coalitie. Een verstandige beslissing. De partij zou met haar enige zetel in een coalitie met de LPG en het CDA geen enkel eigen geluid kunnen laten horen. Het is een wijs besluit dat de VVD in de nieuwe raadsperiode per onderwerp en vanuit de eigen standpunten de verbinding wil zoeken met alle fracties in de raad. Daarmee lijkt ze afstand te nemen van de dichtgetimmerde coalitievorming in Grave waaraan ze jaren meedeed. Het gaf het college een ongewenste macht. Het is strijdig met het principe van dualisme en het is burgers vaak een doorn in het oog.

Er zijn tenminste twee kwesties waar de VVD zich op zou moeten richten: het vraagstuk van de herindeling en de zorgelijke financiële positie van de gemeente, twee typische VVD onderwerpen. 

De VVD wist toch dat de ondernemers in Grave in meerderheid voor een grotere gemeente zijn? En ook dat de landelijke partij vindt dat de bestuurlijke drukte moet worden teruggebracht. Waarom dan jarenlang zo’n halfslachtig standpunt in stand houden? In de verkiezingscampagne stelde de VVD terecht dat er eerst geld moet worden verdiend en dat het dan pas kan worden uitgegeven. Maar de afgelopen vier jaar werkte de VVD mee aan een fors oplopende schuldenlast van Grave en vond ze het goed dat een onrechtmatige greep van 2 miljoen euro in de rioolvoorziening werd gedaan. Hoezo, eerst verdienen en dan pas uitgeven? Het verkiezingsmotto van de VVD luidde AANPAKKEN. Louter stoerheid; niemand weet wat de VVD wilde aanpakken. Zo maakte de partij zich als liberale fractie steeds ongeloof-waardiger. Terecht kiest de VVD er nu voor het anders aan te pakken. Ze bindt zich niet aan een voor haar desastreus coalitieakkoord. Wat de partij in de praktijk echt gaat doen is afwachten. Maar het roer zal om moeten. 

Het ziet ernaar uit dat het CDA wèl meewerkt aan een coalitie met de LPG. Dat zou van de kant van het CDA regelrecht kiezersbedrog zijn. De partij heeft overduidelijk en meer dan eens verkondigd dat er één gemeente Land van Cuijk moet komen. Coalitiegenoot LPG is daar mordicus tegen. Het gaat hier om een strategische keuze. Met zo’n partij kan het CDA niet in een coalitie gaan zitten, dunkt ons. De partij zou dezelfde keuze moeten maken als de VVD. Zoek per onderwerp de verbinding met andere partijen die jouw opvatting steunen. Hobbel niet achter de LPG aan. Eindelijk kan dan het dualisme een kans krijgen in de Graafse politiek.

Maar wij vermoeden dat het CDA die keuze niet zal maken. Hun voorman wil namelijk maar al te graag wethouder worden en dan berg je je verkiezingsbelofte op in een diepe la. Over vier jaar zie je dan wel weer.

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepoltiek.nl

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.