Open brief aan wethouder Rik Joosten

 

Geachte heer Joosten,

 

Als raadslid hield u het jarenlang vol: ‘Grave staat er financieel goed voor’.Hoe u aan die wijsheid kwam was ons altijd een raadsel. Op geen enkele wijze hebt u dat weten te onderbouwen. 

Het verdonkeremanen van de financiële werkelijkheid had u nodig om uw illusie van een zelfstandig Grave aan de man te kunnen brengen.

Uw onheilstijding in de Maasdriehoek van 19 april 2016 is daarover duidelijk: “als we opgaan in een groter geheel zal er voor Grave weinig overblijven”. 

Het moet een onaangename sensatie voor u geweest zijn om zo snel al als wethouder te moeten constateren dat er in zelfstandig Grave nu al niets meer overblijft, ook de komende jaren niet.

Bij uw eerste begroting komt u aankakken met een tekort van 1,2 miljoen euro. Daarbij hebt u niet de moed, het financiële gat zelf te dichten. De voor burgers pijnlijke kwesties legt u bij de raad neer.

Het is werkelijk de wereld op zijn kop, een pijnlijk zwaktebod. Het getuigt bovendien niet van bestuurskracht, ook al zo’n onderwerp waar u voor Grave hoog over opgeeft. De oorzaken van uw financiële problemen legt u bij de rijksoverheid en bij een voor u te dure CAO voor huishoudelijke hulp in de zorg*1). U krijgt te weinig geld, vindt u.

Wat een zieligheid: de gemeente Grave, slachtoffer van een boze buitenwereld. 

 

Hebben uw financiële problemen in de grond niet een heel andere oorzaak?

U zat bij het college op schoot toen Grave zich steeds dieper in de schulden werkte. De oplopende personele lasten kregen ook uw zegen. Uw fractie vond het ook nodig om Grave met drie wethouders te besturen, terwijl twee voldoende was. Voor het financiële debacle van het snippergroenproject stak uw fractie de kop in het zand. Met uw goedvinden werd liefst twee miljoen euro uit de rioolvoorziening gestolen om als gemeente de cijfers op te leuken *2). Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kritische geluiden over de financiële handel en wandel van het gemeentebestuur waren aan u en uw fractie niet besteed. U roeptoeterde bij elke gelegenheid: “er is geld zat”.

 

A propos meneer Joosten, u moet er toch van op de hoogte zijn dat de rijksoverheid een fonds heeft ingesteld om gemeenten te compenseren voor tekorten op het terrein van Jeugd en WMO? In 2018 had het fonds 200 miljoen euro te besteden. In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend *3).

Hebt u ook van deze regeling gebruik gemaakt of ging u er van uit dat er in Grave “geld zat” was? Wij horen graag wat het resultaat was van uw aanvraag, zo u deze hebt ingediend

 

Als wethouder duikt u -nog maar net in functie- weg voor uw verantwoordelijkheid. Wat hebben de Graafse burgers nog te verwachten van een wethouder die wegloopt voor problemen en de schuld daarvan buiten zichzelf legt?

Uw reactie op deze brief zien wij met belangstelling tegemoet.

 

Vriendelijke groet 

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

*1) In de Gelderlander van 2 oktober 2018. 

*2) Rioolheffing: door burgers gespaard geld dat alleen gebruikt mag worden voor onderhoud en verbetering van het rioolstelsel. Als er te veel geld in de pot zit, moet het aan burgers worden teruggegeven. 

*3) Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.