Een man een man, een woord een woord *1)

 

Het motto van het CDA-verkiezingsprogramma dit voorjaar was: “Samen sta je sterk!”.

“Als geen andere partij heeft het CDA zich in de aanloop naar de verkiezingen hard gemaakt voor één gemeente Land van Cuijk”, zo tekenen we op uit de mond van CDA-raadslid Alex van Megen.

Echter, de ferme verkiezingsbelofte van het CDA bleek enkele weken na de verkiezingen al verdampt te zijn toen lijsttrekker Ben Peters een wethouderszetel kon bemachtigen. Peters verdedigt nu onverbloemd de zelfstandigheid van Grave. Niks meer één gemeente Land van Cuijk. Het verkiezingsmotto ‘Samen sta je sterk’ is vervangen door ‘Ieder voor zich’. 

Ook al stond het in het verkiezingsprogramma. Ook al presenteerde Peters zichzelf als de voorvechter van één gemeente Land van Cuijk. Ook al gaat het om de toekomst van Grave. Beloftes van Peters en zijn CDA-entourage worden snel met enkele potten verf weggelakt en gewist uit het geheugen. Schaamteloos eigenbelang lijkt de drijfveer van Peters te zijn. 

Peters en het CDA zetten Grave te kijk bij het publiek, bij de gemeenten in het Land van Cuijk en de CDA-zusterpartijen en niet in het minst bij het provinciebestuur. Grave verwijdert zich op deze wijze steeds verder van haar partners. De gevolgen laten zich raden.

Dat de betrouwbaarheid van de wethouder en zijn kompanen in het geding is, zij zitten er niet mee. Men gaat blijmoedig voorwaarts, alles en iedereen in vertwijfeling achterlatend. 

Wie betrouwbaar is, is geloofwaardig: kun je erop vertrouwen of iemand zijn belofte zal nakomen? Een betrouwbaar politicus/bestuurder doet wat hij zegt, anders maakt hij zich verdacht en is hij altijd bereid zijn ziel aan de duivel te verkopen *2). 

Het CDA roept in de pers alle inwoners van Grave op om mee te denken  over "hoe we in de gemeente Grave respectvoller met elkaar kunnen omgaan" *3). Het lijkt mij zinvoller dat deze club eerst eens haar respect voor de door haar bedrogen kiezers onder de loep neemt en daar tekst en uitleg over geeft.

 

Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

2*) Nederlands spreekwoord: Als je iets belooft, moet je die belofte ook nakomen.

1*) Je ziel aan de duivel verkopen: iets doen waarvan je weet dat het moreel gezien niet juist is. Vaak speelt eigenbelang. 

3*) Zie de Arena van 10 november 2018

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.