Op weg naar het einde 1*)

Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad papegaaide Erwin van Kraaij Lokale Partij Grave) het gemeentebestuur na met de volgende conclusie: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldenpositie van Grave is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op (....)

Hoe van Kraaij aan deze wijsheden komt, is een raadsel. Uit de jaarcijfers van de gemeente blijkt klip en klaar het tegendeel; de schulden van Grave zijn tussen 2010 en 2017 opgelopen van ruim 23 miljoen euro naar 30 miljoen. De gemeente voorziet bovendien dat de schuld verder zal groeien naar ruim 37 miljoen in 2020. Met uitzondering van 2014 heeft Grave vanaf 2010 jaarlijks meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. 

In 2014 deed het gemeentebestuur een ongeoorloofde greep van twee miljoen euro in de rioolvoorziening. Rioolgelden zijn geen belastinggelden; het is spaargeld van burgers om het rioolstelsel op orde te houden. Het gespaarde geld mag alleen daar voor gebruikt worden. Omdat deze truc niet nog eens kan worden herhaald, wordt in 2015 een enorm verlies geleden. Onderstaande tabel toont klip en klaar dat het resultaat van baten en lasten van de jaarrekeningen 2010 t/m 2017 een verlies geeft te zien van in totaal € 9.626.519. Het college verwacht dat dit verlies tot 2020 nog verder zal oplopen naar ca. € 14.569.000.

Meer dan verontrustend is dat tussen 2010 en 2017 extra geld uit de reserves werd gehaald voor liefst € 3.394.410. Zo ogen de eindresultaten van de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen die aan de raad en de burgers worden gepresenteerd gunstiger dan ze in werkelijkheid zijn.

 

 

Jaar

Resultaat 

Baten/ lasten

Reserves

volgens

exploitatieresultaat

Onttrekkingen uit/

toevoegingen aan

Reserves.

Extra

onttrekkingen

2009

 

25.398.000

 

 

2010

         897.981

               24.500.000

               1.411.664

          513.683

2011

         822.230

               23.677.800

               1.671.311

          849.081

2012

         386.808

               23.291.000

                  420.792

            33.984

2013

      2.491.496

               20.799.500

               2.651.158

          159.662

2014

      2.574.000

               23.373.500

               2.488.000

 

2015

      4.449.000

               18.924.500

               5.309.000

          860.000

2016

      2.420.000

               16.504.500

               1.694.000

 

2017

         733.000

               15.771.500

               1.711.000

          978.000

2018

      2.193.000

               13.571.500

               1.068.000

 

2019

      1.671.000

               11.900.000

                  492.000

 

2020

      1.080.000

               10.829.000

                  465.000

 

Totaal 

    14.570.715

 

             14.405.925

       3.394.410

Van Kraaij zegt dat hij van zijn vader geleerd heeft om eerst de feiten bij elkaar te zoeken alvorens je ergens een mening over te vormen. Ons advies aan Van Kraaij: doe dat in het vervolg dan ook en laat je niet misleiden door partijpolitiek belang of de utopie van een zelfstandig Grave. Met kunst en vliegwerk is ook voor 2019 weer een wankele begroting opgesteld. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van zelfstandig Grave.

 

Wil Baaijens en Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

1*) ‘Op weg naar het einde’; Onder deze titel (ontleend aan een roman van Gerard Reve) publiceren wij de komende tijd stukjes die vraagtekens plaatsen bij een zelfstandig Grave.

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.