Met de LPG ‘op weg naar het einde’.

 De LPG (Lokale Partij Grave) verkeerde weer eens in juichstemming. Men had van de accountant in een (besloten) vergadering gehoord dat Grave er financieel goed voorstond. Zo althans hadden zij de accountant verstaan. In een stukje in de Arena laat de partij dan ook weten: “de gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot”.

We hebben er op deze site al eerder op gewezen dat de LPG, de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Als het om de Graafse financiën gaat, is de waarneming van de dames en heren nogal selectief. Wat de partij niet uitkomt wordt verzwegen, of mogelijk niet eens begrepen. Bovendien baseert de LPG zich met haar optimistische boodschap op de jaarcijfers van 2017 waarin de gemeente nota bene een verlies lijdt van € 978.000. Naar verwachting zullen de verliezen de komende jaren verder oplopen. Eind 2017 had Grave een netto schuld per inwoner van ca. € 640. Volgens de meerjarenbegroting van 2019-2022 zal de schuld per inwoner oplopen naar ongeveer € 1817 in 2020. In 2010 had Grave nog geen schuld!

De LPG gaat nog altijd voorbij aan het al jarenlange verliesgevend beleid. Sinds 2010 wordt jaarlijks meer uitgeven dan er binnenkomt. Met veel pijn en moeite kon er een wankele begroting voor 2019 worden opgesteld waarbij door een verhoging van de OZB de burger weer eens als melkkoe werd aangewend. Met de hoogte van de gemeentelijke belastingen staat Grave inmiddels op de tweede plaats van de 64 Brabantse gemeenten! Met dank aan de LPG.

Over de begroting van 2018 laat de provincie aan de raad van Grave weten: “Wij zijn van oordeel dat de begroting 2018 structureel en reëel niet in evenwicht is”. De begroting van 2019 krijgt van de provincie hetzelfde oordeel: opnieuw “Structureel en reëel (weer) niet in evenwicht. ”Het gemeentebestuur verwacht dat het in 2020 wel gaat lukken. Wie gelooft dat nog na zoveel verliesgevende jaren? Naar de toekomst rekent men zich rijk. Maar de accountant stelt nu al dat de gemeente in 2019, 2020 en 2021 verder zal gaan interen. Hij tekent erbij aan dat de risico’s voor de gemeente (sociaal domein, herindeling) gaan toenemen. 

Als Grave nog wil investeren zal het moeten lenen, dus nog meer schuld maken. Van een spaarpot is geen sprake. Daarom is het nogal verbazingwekkend dat de gemeente inzet op zo’n riskant en megalomaan project als het beoogde nieuwe sportcomplex voor de fuserende voetbalverenigingen. 

Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.