Trendgrafiek 3, Spaarpot of schuldenpot.

 Als we onze wethouder van financiën en zijn partijgenoten van de LPG mogen geloven dan hebben zij in de afgelopen twee raadsperioden, als dominante coalitiepartij, het Graafs huishoudboekje goed op orde gehouden. Zij hebben er ook voor gezorgd dat de gemeente Grave niet alleen financieel gezond is (er zelfs goed voor staat) maar ook nog eens over een goed gevulde spaarpot beschikt met meer dan voldoende ruimte om investeringen te doen voor initiatieven en nieuw beleid.

Weliswaar is er nog wel een ‘aandachtspunt’: “De gemeente kampt de laatste jaren met een negatief verschil in jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Dit structureel tekort wordt weliswaar vanuit de spaarpot aangevuld, maar is niet wenselijk”, aldus het artikel: “LPG: Gemeente Grave is financieel gezond” in de Arena van 26 januari 2019.

 De wethouder had als raadslid (2010-2018) het ook al vaak over een (mystieke?) Graafse spaarpot zonder uit te leggen wat dat nou precies inhield. Ook nu als wethouder blijft hij het hebben over een financiële ‘Spaarpot’. Maar als wethouder zal hij toch duidelijk moeten gaan aangeven door welke balanspost(en) het boekhoudkundig begrip ‘spaarpot’ gedekt wordt.

Financiële verantwoording van, door burgers opgebrachte, belastinggelden dienen namelijk nauwgezet, punctueel en tot op de cent door het gemeentelijk politiek-bestuur verantwoord te worden.

 Daarom twee eenvoudige vragen aan de wethouder:

  • Hoeveel geld zit er in onze goed gevulde ‘Spaarpot’?

  • Onder welke post wordt dat vermeldt in het, zo op orde gehouden, gemeentelijk huishoudboekje?

 Als er sprake zou kunnen zijn van een ‘Spaarpot’ dan komen daar mijns inziens alleen de Financiële vaste activa, maar vooral de vlottende activa daarvoor in aanmerking. Met het bezit van de gemeente in materiële en de immateriële activa ’s kan namelijk niets betaald worden.

 De onderstaande Grafiek van de debetzijden van jaarstukken en begrotingen van 2010-2020 geven (helaas) aan dat het totaalbedrag aan hard geld in de vorm van de financiële vaste activa en de vlottende activa (lijn 2 en 3) in 2010 ca. 24 miljoen euro bedroeg en dit bedrag eind 2018 gedecimeerd zal zijn tot ca. 5,4 miljoen euro.

 Daarentegen is in dezelfde tijdsspanne van 2010-2018 de officiële schuld (de jaarlijkse verplichte bijdrage van meer dan 7 miljoen euro aan de ambtelijke CGM-werkorganisatie wordt via boekhoudkundige trucs namelijk niet als vreemd vermogen - schuld dus- meegerekend) de schuldpositie opgelopen van ca 23,5 miljoen euro naar ca. 35,5 miljoen euro eind 2018.

Kortom: mag ik stellen dat er eerder sprake is van een uitdijende ‘Schuldenpot’ dan van een

‘goed gevulde spaarpot’ zoals de LPG en hun wethouder van financiën de in hun ogen infantiele Graafse goegemeente via de Arena wil doen laten geloven?

 Nog een laatste vraag aan raad en college.

In de onderstaande grafiek lezen we af dat de materiële en immateriële vaste activa (lijn 1) in de periode 2010-2018 opgelopen zijn van ca. 24 miljoen euro in 2010 naar ca. 47 miljoen euro in 2018. Bijna een verdubbeling aan gemeentelijk materieel eigendom. Er is dus aardig wat ingekocht/aangekocht in die periode. Kan de raad en college aangeven welke aankopen er in de twee laatste raadsperioden gedaan zijn zodat de burgers kunnen zien hoe er met hun geld gehandeld of verhandeld is en dat we in volle zekerheid kunnen spreken van een goed op orde gehouden gemeentelijk huishoudboekje.

 Met vriendelijke groet,

Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.