Jammer maar helaas

Teleurstelling is gekoppeld aan iets wat je graag wilt, maar dat buiten je controle ligt. Bij een teleurstellend resultaat van Oranje word je gebrek aan invloed pijnlijk duidelijk en zoek je naar redenen om het leed te verzachten (de scheidsrechter was partijdig, de tegenstander gemeen).

Hoe creatief mensen zijn in het verzachten van leed, blijkt uit een beroemde anekdote van de psycholoog Leon Festinger. In 1956 las Festinger dat een sekte uit Chicago geloofde dat op 21 december de wereld zou vergaan. De sekteleden verkochten al hun bezittingen, zegden hun baan op en verscholen zich in het huis van hun leider. 

Op de Dag des Oordeels bleef de allesverwoestende ramp uit. Je zou dan verwachten dat de sekteleden van hun geloof zouden vallen. Nee dus. Zij losten het conflict tussen hun opvattingen en de werkelijkheid op door zich in te prenten dat de wereld gespaard bleef door hun inspanningen. Zij waren daarover zo euforisch dat zij na hun overleving nog veel fanatieker werden. Dat hun geloof niet deugde, op niets was gebaseerd, hun voorspellingen niet uitkwamen, het deerde hen niet. Tegen elke ratio in bleven zij vasthouden aan hun overtuiging. Dat doen ook rokers; zij ontkennen alle waarschuwingen over de schadelijkheid van roken en wijzen ons op rokers die gezond oud werden en niet-rokers die jong aan een longziekte overleden. Alle waarschuwingen ten spijt, zij passen hun gedrag  niet aan.

Als groepen geconfronteerd worden met een werkelijkheid die botst met hun opvattingen, zullen ze in het gunstigste geval hun opvattingen wijzigen. Maar een onvrijwillige of gedwongen verandering van hun collectieve denken vraagt moed. Het is gemakkelijker om te weigeren de werkelijkheid te begrijpen door informatie bewust op een verkeerde manier te interpreteren of gewoon te ontkennen. Hun onderlinge naar binnen gekeerde communicatie maakt ontsnappen aan hun idiote opvatting nauwelijks mogelijk. Afvalligen worden verstoten.

De sektarische trekken van de LPG

De LPG heeft een missie: een zelfstandig Grave. De partij is zelfverklaard tegenstander van één gemeente Land van Cuijk. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een zelfstandig Grave een utopie is. Het ene (dure) rapport na het andere toont aan dat zelfstandig Grave voor de inwoners van het stadje weinig goeds zal opleveren. 

Tegen beter weten in liet de gemeente het adviesbureau PricewaterhousCoopers (PwC) onlangs andermaal een duur onderzoek (€ 30.000) doen naar de mogelijkheid van een zelfstandig Grave. De uitkomsten bevestigen wat ieder LPG-lid allang wist (maar ontkende). Het rapport van PwC spreekt bij een zelfstandig Grave van een hoge kwetsbaarheid, een blijvende lage bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit. Ook financieel staat Grave er slecht voor. In het rapport wordt gesteld dat als Grave zelfstandig blijft de toekomstbestendigheid blijvend onder hoge druk zal staan. 

Op 16 april bespreekt de gemeenteraad het rapport van PwC. De vraag is of de LPG opnieuw in de ontkenningsmodus blijft en de conclusies van het rapport van PwC op een selectieve manier zal interpreteren of ontkennen.

Omdat de fractie -zoals een sekte betaamt- niet de moed heeft haar opvatting te wijzigen, heeft zij al een misleidend listje bedacht: een nieuwe opiniepeiling, te houden op 23 mei, tegelijk met de Europese verkiezingen. Na het mislukken van de vorige krakkemikkige ‘volksraadpleging’ zal ook de nieuwe niets opleveren. Het kan geen betrouwbare afspiegeling geven van de opvatting van de Graafs bevolking. Immers, de opkomst zal amper 35 procent zijn. De uitkomst (welke dan ook) is daarmee nietszeggend. Stel dat 60 procent voor zelfstandigheid kiest, dan heeft slechts 21 procent van de Graafs kiezers aangegeven voor zelfstandigheid te zijn (60 procent van 35 procent). Bij een hoge opkomst van 50 procent is de uitkomst van het sommetje nog geen 30 procent. 

Zo’n peiling lost gewoon niets op, het onderstreept nog eens de bestuurlijke zwakte van het Graafse politieke bestuur. Te laf om een besluit te nemen dat voor de Gravenaren (burgers en bedrijven) toekomstbestendig is. Maar daar gaat het de LPG niet om. Sektes zijn hardnekkige verschijnselen met eigen waarheden die beogen zichzelf in stand te houden en fanatieker worden naarmate de objectieve werkelijkheid hen tegenspreekt. Verwacht niet dat de LPG haar opvattingen aanpast. Handiger is om fanatiek te blijven verkondigen dat Grave dankzij haar inspanningen gespaard zal blijven van het onheil van één gemeente Land van Cuijk.

Jammer maar helaas.

Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.