Bestuurlijke loyaliteit.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid. NU) heeft in 2017, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, een onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen hoe raadsleden over de eigen rol en positie van de gemeenteraad oordelen (google: Raadslid.NU Den Haag, 30 augustus 2017, Rol en positie van de gemeenteraad).

Uit het onderzoek bleek dat de loyaliteit van raadsleden duidelijk niet bij de gemeenteraad lag.

De vraag “welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw functioneren als gemeenteraadslid”, werd door de deelnemers als volgt beantwoord: 

·       Loyaliteit aan mijn fractie: 45%,

·       Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen: 41%,

·       Loyaliteit aan de gemeenteraad: 9%,

·       Loyaliteit aan de coalitie: 4%,

·       Weet ik niet/geen mening: 1%,

·       Loyaliteit aan de oppositie: 0%.

 

Zo’n uitkomst kan niet tot democratische tevredenheid stemmen dunkt me. Bij een integer politiek bestuur hoort de loyaliteit van raadsleden aan de raad leidinggevend te zijn waarbij de dialoog de basis dient te zijn voor besluitvormende processen. Niet de macht van de helft + één, zoals enkelen in de Graafse raad en het college prediken. Binnen een democratie is dat een twijfelachtig en onfris gedachtengoed. Je geeft dan aan dat kadaverdiscipline en een wedstrijdmentaliteit van “Winners en Losers” de gronden zijn om politieke tegenstellingen tussen coalitie en oppositie te banaliseren of niet serieus te nemen.  

In een rapport van de van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) getiteld: “Zoeken naar waarheid”, wordt het begrip ‘integer bestuur’ duidelijk en uitvoerig beschreven. Het rapport is te downloaden (google: ROB-rapport, zoeken naar waarheid).

Mijn advies aan Raads-, commissie- en collegeleden maar ook aan politiek geïnteresseerde burgers: Lees dat advies eens goed door, want ik heb het vermoeden dat het rapport bij het Graafs politiek bestuur onbekend is. 

Projecteren we de cijfers uit het Raadslid.nu – onderzoek op de raad van Grave, dan zou dat betekenen dat slechts 0,09 X 15 = 1,35 raadsleden loyaal zouden zijn aan de raad. Dat kan niet en is waarschijnlijk niet zo. Maar hoeveel zijn het er dan wel? Persoonlijk schat ik het aantal raadsleden dat het Algemeen Belang laat prevaleren boven het partij- of eigenbelang op drie à vier. Kan de Graafse goegemeente daarmee tevreden zijn?

 

Wil Baaijens; www.gravepolitiek.nl
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.