Ernstige waarschuwing!

Een sekte uit Chicago geloofde dat op 21 december de wereld zou vergaan. De sekteleden verkochten al hun bezittingen, zegden hun baan op en verscholen zich in het huis van hun leider. Op de Dag des Oordeels bleef de allesverwoestende ramp uit. Je zou dan verwachten dat de sekteleden van hun geloof zouden vallen. Nee hoor. Zij prentten zich in dat de wereld gespaard bleef door hun inspanningen. Zij waren daarover zo euforisch dat zij na hun overleving nog veel fanatieker werden. Dat hun geloof niet deugde, op niets was gebaseerd, hun voorspellingen niet uitkwamen, het deerde hen niet. Tegen elke redelijkheid in bleven zij vasthouden aan hun overtuiging. Alle waarschuwingen ten spijt, zij passen hun opvattingen niet aan.
Verandering van het collectieve denken binnen een sekte vraagt moed. Het is gemakkelijker de eigen werkelijkheid te handhaven door informatie bewust op een verkeerde manier te interpreteren of gewoon te ontkennen. Hun onderlinge naar binnen gekeerde communicatie maakt ontsnappen aan hun idiote opvatting nauwelijks mogelijk. Sekteleden lopen -zoals mieren- achter elkaars geursporen aan. 
Als er op dit moment in Grave gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden, dan zouden LPG, VVD en Keerpunt (voorstanders van zelfstandig Grave) samen nog slechts 20 procent (3 zetels) van de stemmen halen, zo blijkt uit een indicatieve poll van de Gelderlander. Nu hebben deze partijen nog 8 van de 15 zetels. Het is het dramatische resultaat van een cynisch schimmenspel in de Graafse gemeenteraad. 
Verwacht niet dat de LPG nu haar surrealistische opvattingen aanpast. Handiger is om fanatiek te blijven verkondigen dat Grave dankzij haar inspanningen gespaard zal blijven van het onheil van één gemeente Land van Cuijk. Met list en bedrog probeert men de inwoners van Grave hun van hun heilsboodschap te overtuigen. Dat gaat u de komende tijd merken. De list en bedrog propaganda van de LPG is gestart met broertje VVD in haar geurspoor. Sektarische groeperingen zoals de LPG zijn hardnekkige verschijnselen met eigen waarheden die beogen zichzelf in stand te houden Hun propaganda is daar dan ook op gericht. 
Wordt vervolgd.
Wil Baaijen, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.